SerieMediaMínimoMáximoMás antiguoMás reciente
Region Galicia. Indicador de confianza do consumidor (ICC) e as súas compoñentes (Índice)
Fuente: IGE (origen)     Rango datos disponibles entre: <2010 1> y <2018 2>     Frecuencia datos: Trimestral
-20,84-43,26
(2013 01)
-7,58
(2017 03)
-25,17
(2010 01)
-8,17
(2018 02)
12 Galicia (región): Relación de indicadores      
Valor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteÁmbitoActualiz.
Poboación e condicións sociais
     Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor
2.708.339(Habitantes)-0,4% <2004 1> y <2017 1>IGEMunicipal02-01-2018
1.304.392(Habitantes)-0,4% <2004 1> y <2017 1>IGEMunicipal02-01-2018
1.403.947(Habitantes)-0,3% <2004 1> y <2017 1>IGEMunicipal02-01-2018
     Demandas de emprego (paro rexistrado, altas, baixas) e colocacións 
68.245(Número)-13,0% <2005 5> y <2018 8>IGEMunicipal07-09-2018
96.179(Número)-7,0% <2005 5> y <2018 8>IGEMunicipal07-09-2018
164.424(Número)-9,6% <2005 5> y <2018 8>IGEMunicipal07-09-2018
     Enquisa de poboación activa (EPA)
641,4(Miles)-1,3% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
609,4(Miles)1,4% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
1.250,8(Miles)0,0% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
139,7(Miles)0,7% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
435,5(Miles)4,8% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
429,8(Miles)6,0% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
865,3(Miles)5,4% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
474,6(Miles)0,5% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
608,1(Miles)-2,2% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
1.082,7(Miles)-1,0% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
38,2(Miles)-13,6% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
26,0(Miles)-10,0% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
64,2(Miles)-12,1% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
27,7(Miles)-6,4% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
22,3(Miles)-5,9% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
50,0(Miles)-6,0% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
63,7(Miles)2,3% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
5,0(Miles)-10,7% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
68,8(Miles)1,3% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
14,4(Porcentaje)-2,3% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
155,2(Miles)0,2% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
15,7(Porcentaje)-3,5% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
125,0(Miles)3,7% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
44,4(Miles)-12,1% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
169,4(Miles)-1,0% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
10,5(Miles)-28,1% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
3,7(Miles)-28,9% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
14,2(Miles)-28,3% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
332,2(Miles)2,9% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
441,2(Miles)6,6% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
773,5(Miles)5,0% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
559,2(Miles)1,7% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
516,6(Miles)3,6% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
1.075,8(Miles)2,6% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
4,0(Miles)-13,0% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
1,0(Miles)0,0% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
5,0(Miles)-9,1% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
3,1(Miles)-13,9% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
0,8(Miles)14,3% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
3,9(Miles)-7,1% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
5,1(Miles)15,9% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
0,3(Miles)200,0% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
5,3(Miles)12,8% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
80,9(Miles)-21,6% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
5,8(Miles)-25,6% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
5,6(Miles)27,3% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
11,5(Miles)-5,0% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
0,9(Miles)-10,0% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
0,2(Miles)100,0% <2010 1> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
1,1(Miles)-15,4% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
37,1(Miles)-23,5% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
44,2(Miles)-13,5% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
81,3(Miles)-18,4% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
7,4(Miles)-15,9% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
9,9(Miles)-10,8% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
17,3(Miles)-13,1% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
22,5(Miles)-11,8% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
31,8(Miles)-6,7% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
54,4(Miles)-8,6% <2009 3> y <2018 2>IGEGalicia26-07-2018
82,3(Miles)-17,4% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
92,8(Miles)-8,9% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
175,0(Miles)-13,2% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
1.116,1(Miles)-0,5% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
1.217,4(Miles)-0,4% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
2.333,5(Miles)-0,4% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
57,5(Porcentaje)-0,7% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
50,1(Porcentaje)1,8% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
53,6(Porcentaje)0,6% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
67,2(Porcentaje)2,6% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
61,3(Porcentaje)4,3% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
64,2(Porcentaje)3,4% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
50,1(Porcentaje)2,2% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
42,4(Porcentaje)3,9% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
46,1(Porcentaje)3,1% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
23,2(Miles)-11,8% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
12,8(Porcentaje)-16,3% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
15,2(Porcentaje)-10,6% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
14,0(Porcentaje)-13,0% <2009 3> y <2018 2>IGEProvincial26-07-2018
     Afiliacións á Seguridade Social
213.345(Número)-0,5% <2011 1> y <2018 2>IGEMunicipal27-07-2018
5.476(Número)4,4% <2011 1> y <2018 2>IGEMunicipal27-07-2018
19.712(Número)0,9% <2011 1> y <2018 2>IGEMunicipal27-07-2018
27.122(Número)-0,6% <2011 1> y <2018 2>IGEMunicipal27-07-2018
724.811(Número)4,7% <2011 1> y <2018 2>IGEMunicipal27-07-2018
990.466(Número)3,3% <2011 1> y <2018 2>IGEMunicipal27-07-2018
14,7(Porcentaje)-11,3% <2011 1> y <2018 2>Municipal27-07-2018
     Afiliacións á Seguridade Social (mensual)
12.152(Número)0,4% <1990 1> y <2018 7>IGEProvincial21-08-2018
9.348(Número)-0,6% <1990 1> y <2018 7>IGEProvincial21-08-2018
5.633(Número)4,8% <2002 4> y <2018 7>IGEProvincial21-08-2018
4.105(Número)4,3% <2002 4> y <2018 7>IGEProvincial21-08-2018
1.528(Número)6,3% <2002 4> y <2018 7>IGEProvincial21-08-2018
213.720(Número)-0,8% <2002 4> y <2018 7>IGEProvincial21-08-2018
125.657(Número)-0,9% <2002 4> y <2018 7>IGEProvincial21-08-2018
88.062(Número)-0,7% <2002 4> y <2018 7>IGEProvincial21-08-2018
21.500(Número)-0,0% <2002 4> y <2018 7>IGEProvincial21-08-2018
16.405(Número)0,1% <2002 4> y <2018 7>IGEProvincial21-08-2018
5.095(Número)-0,5% <2002 4> y <2018 7>IGEProvincial21-08-2018
26.986(Número)-1,4% <2002 4> y <2018 7>IGEProvincial21-08-2018
593(Número)0,5% <2002 4> y <2018 7>IGEProvincial21-08-2018
26.393(Número)-1,5% <2002 4> y <2018 7>IGEProvincial21-08-2018
751.031(Número)3,7% <2002 4> y <2018 7>IGEProvincial21-08-2018
383.216(Número)4,1% <2002 4> y <2018 7>IGEProvincial21-08-2018
367.814(Número)3,3% <2002 4> y <2018 7>IGEProvincial21-08-2018
1.018.870(Número)2,5% <2002 4> y <2018 7>IGEProvincial21-08-2018
61.198(Número)-0,8% <2011 1> y <2018 7>IGE21-08-2018
77.712(Número)3,9% <2011 1> y <2018 7>IGE21-08-2018
529.976(Número)2,7% <2002 4> y <2018 7>IGEProvincial21-08-2018
147.846(Número)3,6% <2011 1> y <2018 7>IGE21-08-2018
488.892(Número)2,3% <2002 4> y <2018 7>IGEProvincial21-08-2018
832(Número)-11,5% <2011 1> y <2018 7>IGE21-08-2018
731.282(Número)2,5% <2011 1> y <2018 7>IGE21-08-2018
     Contratos rexistrados segundo xénero e duración do contrato
2.733(Número)49,4% <2013 1> y <2018 8>IGEMunicipal12-09-2018
1.834(Número)28,4% <2013 1> y <2018 8>IGEMunicipal12-09-2018
4.567(Número)40,2% <2013 1> y <2018 8>IGEMunicipal12-09-2018
51.582(Número)1,3% <2013 1> y <2018 8>IGEMunicipal12-09-2018
45.403(Número)2,8% <2013 1> y <2018 8>IGEMunicipal12-09-2018
96.985(Número)2,0% <2013 1> y <2018 8>IGEMunicipal12-09-2018
48.849(Número)-0,5% <2013 1> y <2018 8>IGEMunicipal12-09-2018
43.569(Número)2,0% <2013 1> y <2018 8>IGEMunicipal12-09-2018
92.418(Número)0,7% <2013 1> y <2018 8>IGEMunicipal12-09-2018
     Contratos rexistrados segundo modalidade
8.524(Número)58,8% <1999 1> y <2018 8>IGEProvincial13-09-2018
4.390(Número)40,8% <1999 1> y <2018 8>IGEProvincial13-09-2018
4.134(Número)83,7% <1999 1> y <2018 8>IGEProvincial13-09-2018
0(Número)<1999 1> y <2018 8>IGEProvincial13-09-2018
4.390(Número)40,8% <1999 1> y <2018 8>IGEProvincial13-09-2018
98.541(Número)4,7% <1999 1> y <2018 8>IGEProvincial13-09-2018
90.017(Número)1,5% <1999 1> y <2018 8>IGEProvincial13-09-2018
134(Número)26,4% <1999 1> y <2018 8>IGEProvincial13-09-2018
10.321(Número)13,0% <1999 1> y <2018 8>IGEProvincial13-09-2018
459(Número)0,4% <1999 1> y <2018 8>IGEProvincial13-09-2018
48.560(Número)3,1% <1999 1> y <2018 8>IGEProvincial13-09-2018
30.409(Número)-4,5% <1999 1> y <2018 8>IGEProvincial13-09-2018
134(Número)26,4% <1999 1> y <2018 8>IGEProvincial13-09-2018
     Enquisa conxuntural aos fogares
9,77(Porcentaje)-3,4% <2010 1> y <2018 2>IGEGalicia02-07-2018
-8,17(Índice)0,1% <2010 1> y <2018 2>IGEGalicia02-07-2018
2.007(Euros)4,0% <2007 1> y <2016 1>IGE29-12-2017
     Conflitividade laboral
17(Expedientes)-19,1% <2010 1> y <2018 3>IGE02-05-2018
0(Número)<2010 1> y <2018 3>IGE02-05-2018
23(Número)43,8% <2010 1> y <2018 3>IGE02-05-2018
134(Número)8,1% <2010 1> y <2018 3>IGE02-05-2018
17(Número)-59,5% <2010 1> y <2018 3>IGE02-05-2018
87(Número)61,1% <2010 1> y <2018 3>IGE02-05-2018
261(Número)10,6% <2010 1> y <2018 3>IGE02-05-2018
Estrutura produtiva
     Contas de produción e explotación. Total economía
58.318.003(Miles de euros)1,7% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
26.334.517(Miles de euros)3,3% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
1.897.624.290(Horas)0,4% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
1.094.936(Miles de euros)0,7% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
918.886(Miles de euros)1,0% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
109.850.261(Miles de euros)2,2% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
27,2(Euros)2,4% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
24.805.670(Miles de euros)2,0% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
48,14(Porcentaje)-0,8% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
51.532.258(Miles de euros)2,8% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
46,91(Porcentaje)0,5% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
     Contas de produción e explotación. Industria manufactureira
23.683.113(Miles de euros)-0,6% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
3.355.403(Miles de euros)6,4% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
241.346.791(Horas)-0,6% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
132.016(Miles de euros)0,1% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
117.434(Miles de euros)-0,1% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
30.729.591(Miles de euros)0,3% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
29,2(Euros)4,3% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
3.641.622(Miles de euros)1,0% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
51,68(Porcentaje)-2,5% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
7.046.478(Miles de euros)3,6% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
22,93(Porcentaje)3,3% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
     Contas de produción e explotación. Fabricación de vehículos e compoñentes
6.060.396(Miles de euros)2,5% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
25,59(Porcentaje)3,1% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
10,39(Porcentaje)0,7% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
806.307(Miles de euros)-6,3% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
24,03(Porcentaje)-11,9% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
28.529.815(Horas)-3,4% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
11,82(Porcentaje)-2,8% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
1,50(Porcentaje)-3,8% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
15.779(Miles de euros)-3,7% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
15.735(Miles de euros)-3,7% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
13,40(Porcentaje)-3,7% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
1,71(Porcentaje)-4,6% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
11,95(Porcentaje)-3,8% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
1,44(Porcentaje)-4,4% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
7.384.041(Miles de euros)1,0% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
24,03(Porcentaje)0,7% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
6,72(Porcentaje)-1,2% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
46,4(Euros)-1,9% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
507.663(Miles de euros)-3,6% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
13,94(Porcentaje)-4,5% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
2,05(Porcentaje)-5,4% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
38,35(Porcentaje)1,7% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
1.323.645(Miles de euros)-5,2% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
18,78(Porcentaje)-8,5% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
2,57(Porcentaje)-7,7% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
17,93(Porcentaje)-6,2% <2000 1> y <2015 1>IGEGalicia30-11-2017
516(Número)20,0% <2013 1> y <2018 8>IGEMunicipal24-09-2018
5.290(Número)36,0% <2013 1> y <2018 8>IGEMunicipal24-09-2018
5.696(Número)-64,7% <2003 1> y <2018 8>IGEGalicia13-09-2018
4.198(Número)-50,2% <2003 1> y <2018 8>IGEGalicia13-09-2018
1.498(Número)-80,5% <1995 1> y <2018 8>IGEGalicia13-09-2018
1.293(Número)-83,6% <2013 1> y <2018 8>IGEGalicia13-09-2018
4.912(Número)-67,0% <2013 1> y <2018 8>IGEGalicia13-09-2018
3.619(Número)-48,5% <2013 1> y <2018 8>IGEGalicia13-09-2018
245(Número)-53,9% <2013 1> y <2018 8>IGEGalicia13-09-2018
737(Número)-35,6% <2013 1> y <2018 8>IGEGalicia13-09-2018
492(Número)-19,7% <2013 1> y <2018 8>IGEGalicia13-09-2018
     Indicadores de servicios. Turismo
50,50(Porcentaje)-6,0% <1999 1> y <2018 7>IGEProvincial31-08-2018
1.127.716(Número)-10,9% <1999 1> y <2018 7>IGEProvincial31-08-2018
497.692(Número)-15,2% <1999 1> y <2018 7>IGEProvincial31-08-2018
     Servizos financeiros
8.971.624(Euros)-19,9% <2002 1> y <2015 1>IGEProvincial11-02-2016
8.018(Número)-10,4% <2002 1> y <2015 1>IGEProvincial11-02-2016
620.128.903(Euros)-5,6% <2002 1> y <2015 1>IGEProvincial11-02-2016
368.736(Número)-8,0% <2002 1> y <2015 1>IGEProvincial11-02-2016
56(Número)-13,9% <2005 1> y <2018 2>IGEProvincial03-08-2018
157.148(Miles de euros)3,2% <2003 1> y <2018 6>IGEProvincial31-08-2018
1.589(Número)0,1% <2003 1> y <2018 6>IGEProvincial31-08-2018
1,4(Porcentaje)-15,1% <2002 1> y <2015 1>IGEProvincial11-02-2016
0,0(Porcentaje)<> y <>IGEProvincial11-02-2016
     Directorio de empresas e unidades locais
42.194(Número)-2,0% <1999 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
3.943(Número)-6,2% <1999 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
271(Número)-4,6% <1999 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
2.217(Número)-3,2% <1999 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
101(Número)2,0% <1999 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
15.664(Número)-4,0% <1999 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
580(Número)-0,3% <1999 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
6.100(Número)-2,2% <1999 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
127.738(Número)-0,2% <1999 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
198.808(Número)-1,1% <1999 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
21.255(Número)5,3% <2000 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
23.523(Número)1,7% <2000 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
177.553(Número)-1,9% <2000 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
0(Número)<> y <>IGEMunicipal30-12-2015
-2.268(Número)23,1% <2000 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
     Clima empresarial
129,2(Índice)-2,4% <2013 1> y <2018 3>IGEGalicia11-07-2018
103,284(Índice 2010=100)-11,4% <2010 1> y <2017 1>IGEGalicia21-02-2018
     Índice de Producción Industrial (IPI) por destino económico dos bens
122,4(Índice 2015=100)5,8% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
139,0(Índice 2015=100)-18,7% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
121,5(Índice 2015=100)7,8% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
107,6(Índice 2015=100)2,9% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
123,8(Índice 2015=100)7,8% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
98,9(Índice 2015=100)-2,9% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
112,7(Índice 2015=100)3,5% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
     Índice de Producción Industrial (IPI) por actividades da CNAE-09
0,0(Índice 2015=100)<> y <>IGEGalicia07-09-2018
0,0(Índice 2015=100)<> y <>IGEGalicia07-09-2018
146,3(Índice 2015=100)20,5% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
0,0(Índice 2015=100)<> y <>IGEGalicia07-09-2018
90,0(Índice 2015=100)-6,3% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
153,0(Índice 2015=100)4,1% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
181,3(Índice 2015=100)8,3% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
147,7(Índice 2015=100)13,4% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
134,3(Índice 2015=100)-18,9% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
119,8(Índice 2015=100)-10,6% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
0,0(Índice 2015=100)<> y <>IGEGalicia07-09-2018
0,0(Índice 2015=100)<> y <>IGEGalicia07-09-2018
125,6(Índice 2015=100)9,5% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
96,1(Índice 2015=100)-10,0% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
126,2(Índice 2015=100)139,2% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
136,5(Índice 2015=100)8,8% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
90,0(Índice 2015=100)-6,3% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
110,8(Índice 2015=100)3,7% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
138,5(Índice 2015=100)11,8% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
0,0(Índice 2015=100)<> y <>IGEGalicia07-09-2018
120,4(Índice 2015=100)-0,3% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
120,2(Índice 2015=100)6,2% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
127,0(Índice 2015=100)5,3% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
96,0(Índice 2015=100)-15,3% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
73,0(Índice 2015=100)-4,2% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
102,0(Índice 2015=100)4,8% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
73,0(Índice 2015=100)-4,2% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
130,7(Índice 2015=100)15,4% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
97,2(Índice 2015=100)10,5% <2002 1> y <2018 7>IGEGalicia07-09-2018
     Tráfico aéreo e marítimo
48.924(Kg)201,1% <1980 1> y <2018 6>IGEGalicia01-06-2021
360.454(Kg)15,6% <1980 1> y <2018 6>IGEGalicia27-07-2018
93.448(Número)1,3% <1980 1> y <2018 6>IGEGalicia01-06-2021
456.705(Número)0,8% <1980 1> y <2018 6>IGEGalicia27-07-2018
411(Número)-1,7% <1980 1> y <2018 7>IGEGalicia10-09-2018
3.262(Miles de t)3,1% <1980 1> y <2018 7>IGEGalicia12-09-2018
827(Miles de t)-2,9% <1985 1> y <2018 7>IGEGalicia10-09-2018
627(Miles de t)-8,9% <1985 1> y <2018 7>IGEGalicia10-09-2018
2.435(Miles de t)5,4% <1985 1> y <2018 7>IGEGalicia10-09-2018
2.305(Miles de t)5,8% <1985 1> y <2018 7>IGEGalicia10-09-2018
     Contas económicas anuais
4,70(% veb)-2,1% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
0,30(% veb)-25,0% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
13,30(% veb)-1,5% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
4,70(% veb)20,5% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
0,50(% veb)0,0% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
10,80(% veb)-6,1% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
11,10(% veb)-0,9% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
3,90(% veb)0,0% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
6,40(% veb)-3,0% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
2,60(% veb)0,0% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
3,70(% veb)0,0% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
9,60(% veb)9,1% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
3,10(% veb)0,0% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
2,10(% veb)0,0% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
6,60(% veb)-1,5% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
5,50(% veb)-3,5% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
7,10(% veb)0,0% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
2,00(% veb)17,7% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
1,00(% veb)0,0% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
1,10(% veb)10,0% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
     Contas económicas trimestrais. Índices de volume encadeados
126,41(Índice 2010=100)4,5% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
84,85(Índice 2010=100)8,1% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
96,81(Índice 2010=100)2,1% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
98,48(Índice 2010=100)2,2% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
103,49(Índice 2010=100)2,6% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
100,10(Índice 2010=100)5,5% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
104,40(Índice 2010=100)3,0% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
0,00(Índice 2010=100)<> y <>IGEGalicia30-08-2018
107,50(Índice 2010=100)2,8% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
2,8(Porcentaje)2,8% <1996 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
0,6(Porcentaje)-33,3% <1995 2> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
109,90(Índice 2010=100)1,9% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
79,40(Índice 2010=100)6,0% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
105,84(Índice 2010=100)3,5% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
112,50(Índice 2010=100)2,3% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
     Contas económicas trimestrais. Prezos correntes
7.341.046(Miles de euros)3,0% <1995 1> y <2018 1>IGEGalicia30-08-2018
8.658.191(Miles de euros)7,0% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
2.532.094(Miles de euros)7,4% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
9.438.025(Miles de euros)3,8% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
12.658.325(Miles de euros)3,7% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
3.220.300(Miles de euros)3,1% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
8.088.521(Miles de euros)8,9% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
1.559.782(Miles de euros)3,8% <1995 1> y <2018 1>IGEGalicia30-08-2018
1.472.887(Miles de euros)4,6% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
15.760.089(Miles de euros)3,4% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
178.228(Miles de euros)-1,4% <1995 1> y <2018 1>IGEGalicia30-08-2018
450.444(Miles de euros)11,4% <1995 1> y <2018 1>IGEGalicia30-08-2018
1.179.765(Miles de euros)8,5% <1995 1> y <2018 1>IGEGalicia30-08-2018
4.935.062(Miles de euros)3,7% <1995 1> y <2018 1>IGEGalicia30-08-2018
6.743.499(Miles de euros)4,9% <1995 1> y <2018 1>IGEGalicia30-08-2018
46,92(Porcentaje)-0,9% <1995 1> y <2018 1>IGEGalicia30-08-2018
9,97(Porcentaje)-0,0% <1995 1> y <2018 1>IGEGalicia30-08-2018
43,11(Porcentaje)1,0% <1995 1> y <2018 1>IGEGalicia30-08-2018
749.160(Miles de euros)4,8% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
970.803(Miles de euros)6,1% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
14,16(Porcentaje)2,2% <2000 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
2.022.640(Miles de euros)5,6% <2000 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
2.641.288(Miles de euros)5,4% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
9.925.951(Miles de euros)2,4% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
14.287.202(Miles de euros)3,3% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
     Contas económicas trimestrais. Emprego
29.307(Postos de traballo)-2,3% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
62.788(Postos de traballo)6,8% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
127.284(Postos de traballo)5,0% <2000 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
138.597(Postos de traballo)4,6% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
620.509(Postos de traballo)2,8% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
851.201(Postos de traballo)3,2% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
67.315(Postos de traballo)-6,2% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
74.329(Postos de traballo)5,3% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
141.008(Postos de traballo)4,3% <2000 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
152.593(Postos de traballo)3,9% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
714.293(Postos de traballo)1,8% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
1.008.530(Postos de traballo)1,8% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
1.143.509(Postos de traballo)1,8% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia30-08-2018
Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
     Sociedades mercantís constituídas
11.008.682(Euros)-1,3% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
11.008.682(Euros)-1,3% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
245(Número)-15,5% <2012 1> y <2018 8>IGEMunicipal06-09-2018
     Sociedades mercantís constituídas segundo actividade
4(Número)-20,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
3(Número)0,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
2(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
2(Número)-71,4% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
1(Número)-66,7% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
1(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
1(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)-100,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
2(Número)100,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
1(Número)0,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)-100,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)-100,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
1(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
1(Número)-50,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
2(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)-100,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)-100,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)-100,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
3(Número)50,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)-100,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)-100,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
13(Número)-35,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
13(Número)-27,8% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
3(Número)-76,9% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
16(Número)-50,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
27(Número)-15,6% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
3(Número)-66,7% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
1(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
2(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
6(Número)20,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
32(Número)-13,5% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)-100,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
4(Número)100,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)-100,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
7(Número)40,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
1(Número)-50,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
1(Número)-50,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
6(Número)100,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
28(Número)100,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
3(Número)-62,5% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
6(Número)200,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
5(Número)-16,7% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)-100,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
3(Número)50,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
3(Número)0,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)-100,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)-100,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)-100,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
2(Número)0,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
3(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
13(Número)333,3% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
7(Número)40,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)-100,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
1(Número)-50,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
1(Número)-66,7% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
1(Número)0,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
5(Número)66,7% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
5(Número)66,7% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
     Sociedades mercantís constituídas segundo grupo de actividade
7(Número)-12,5% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
2(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
12(Número)-58,6% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
3(Número)50,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)-100,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
26(Número)-31,6% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
46(Número)-40,3% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
6(Número)-33,3% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
38(Número)-9,5% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
11(Número)10,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
8(Número)14,3% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
28(Número)100,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
20(Número)-13,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
5(Número)-37,5% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
13(Número)333,3% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
8(Número)0,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
7(Número)0,0% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
5(Número)66,7% <2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 8>IGEProvincial06-09-2018
Sector exterior
     Comercio exterior e intracomunitario por áreas
95.518,0(Miles de euros)6,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
33.526,7(Miles de euros)13,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.595.482,6(Miles de euros)34,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
26.165,4(Miles de euros)1,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
53.813,5(Miles de euros)41,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.306.543,8(Miles de euros)32,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.400.276,9(Miles de euros)32,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.423.678,6(Miles de euros)31,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.435.086,7(Miles de euros)31,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.202.084,5(Miles de euros)33,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
164.058,4(Miles de euros)20,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
29.008,1(Miles de euros)-8,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.201.249,8(Miles de euros)29,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
80.587,8(Miles de euros)-26,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
50.564,7(Miles de euros)50,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
973.851,3(Miles de euros)22,9% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
974.745,3(Miles de euros)22,9% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
890.699,5(Miles de euros)20,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
     Comercio exterior e intracomunitario por países
101.527,5(Miles de euros)19,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
14.496,0(Miles de euros)-34,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
8.307,7(Miles de euros)-15,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
106.815,7(Miles de euros)94,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
16.875,4(Miles de euros)227,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
4.652,5(Miles de euros)-2,9% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
13.868,4(Miles de euros)-1,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
21.200,4(Miles de euros)73,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
4.074,9(Miles de euros)-3,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
11.408,0(Miles de euros)17,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.395,4(Miles de euros)-68,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
9.692,3(Miles de euros)16,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
4.521,7(Miles de euros)12,9% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
411,2(Miles de euros)23,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
12.996,2(Miles de euros)177,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
9.266,4(Miles de euros)143,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
57.205,7(Miles de euros)150,9% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
3.134,7(Miles de euros)6,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
3.205,8(Miles de euros)-1,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
369.230,5(Miles de euros)44,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
26.314,4(Miles de euros)7,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
916,6(Miles de euros)99,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
5.582,2(Miles de euros)-12,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
15.009,2(Miles de euros)1,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
190.054,0(Miles de euros)29,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.539,4(Miles de euros)-15,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
2.966,2(Miles de euros)1,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.719,1(Miles de euros)-1,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.945,7(Miles de euros)-19,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
74.507,6(Miles de euros)8,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
27.583,8(Miles de euros)20,9% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
7.506,2(Miles de euros)-3,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
70.446,8(Miles de euros)4,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
2.399,8(Miles de euros)-7,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
465,7(Miles de euros)288,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
2.532,2(Miles de euros)-32,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
44.121,0(Miles de euros)15,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
265.070,6(Miles de euros)26,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
120.096,4(Miles de euros)52,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
8.106,4(Miles de euros)-4,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
18.749,3(Miles de euros)8,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
10.594,0(Miles de euros)-37,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.689,6(Miles de euros)30,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
856,0(Miles de euros)-8,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.916.383,7(Miles de euros)28,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
54.534,4(Miles de euros)9,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
21.101,7(Miles de euros)-24,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
5.039,4(Miles de euros)79,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
26.617,5(Miles de euros)76,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
7.864,4(Miles de euros)120,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
259,5(Miles de euros)-82,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
16.263,8(Miles de euros)20,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
74.313,4(Miles de euros)14,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
3,5(Miles de euros)600,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
894,0(Miles de euros)49,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
237,7(Miles de euros)-68,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
7.737,3(Miles de euros)159,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
27.996,9(Miles de euros)39,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
2.103,7(Miles de euros)-74,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
20.120,2(Miles de euros)19,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
600,7(Miles de euros)98,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
40.040,4(Miles de euros)20,9% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
16.284,0(Miles de euros)12.927,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
11.061,9(Miles de euros)132,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
445.895,4(Miles de euros)8,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
611,2(Miles de euros)-10,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
7.421,3(Miles de euros)-24,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
885,3(Miles de euros)40,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
3.052,0(Miles de euros)76,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
91.604,2(Miles de euros)53,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
75,7(Miles de euros)-72,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
650,8(Miles de euros)11,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.063,1(Miles de euros)-6,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
0,9(Miles de euros)-95,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
57.554,4(Miles de euros)41,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
59.185,3(Miles de euros)51,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
3.384,5(Miles de euros)110,9% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
35.174,0(Miles de euros)140,9% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
814,4(Miles de euros)-32,9% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
0,1(Miles de euros)-99,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
17.527,5(Miles de euros)65,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
12.308,5(Miles de euros)56,9% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
175.029,1(Miles de euros)13,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
34.370,3(Miles de euros)62,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
9.736,6(Miles de euros)-2,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
12.533,4(Miles de euros)106,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
5.320,9(Miles de euros)59,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
900.392,1(Miles de euros)20,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
961.058,4(Miles de euros)22,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
41,9(Miles de euros)-7,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
115,2(Miles de euros)39,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.729.973,9(Miles de euros)21,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
     Comercio exterior e intracomunitario por Grupos TARIC
3.541,80(Miles de euros)-64,9% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
18.320,60(Miles de euros)21,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
131.895,10(Miles de euros)14,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
9.487,80(Miles de euros)-29,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
539,30(Miles de euros)-47,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
473,10(Miles de euros)16,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
577,50(Miles de euros)6,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
4.640,50(Miles de euros)32,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
155,80(Miles de euros)41,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
423,00(Miles de euros)-29,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
811,10(Miles de euros)-12,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
206,40(Miles de euros)204,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
7.062,10(Miles de euros)28,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
181,70(Miles de euros)83,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
5.447,50(Miles de euros)27,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
78.283,10(Miles de euros)14,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
278,30(Miles de euros)-3,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
159,30(Miles de euros)-0,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
2.121,10(Miles de euros)6,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
411,20(Miles de euros)-27,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
702,80(Miles de euros)34,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
5.510,90(Miles de euros)-14,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
4.078,50(Miles de euros)3,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
351,10(Miles de euros)20,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
8.587,40(Miles de euros)14,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
361,90(Miles de euros)90,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
150.341,60(Miles de euros)120,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
17.155,30(Miles de euros)54,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
6.417,00(Miles de euros)117,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
5.865,20(Miles de euros)25,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
264,90(Miles de euros)-6,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
2.103,20(Miles de euros)1,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
9.391,00(Miles de euros)-2,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
722,70(Miles de euros)3,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
193,30(Miles de euros)-35,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
16,90(Miles de euros)1.107,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
24,90(Miles de euros)77,9% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
29.604,10(Miles de euros)4,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
18.696,20(Miles de euros)-1,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
4.243,40(Miles de euros)23,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
2.216,40(Miles de euros)-8,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
14.201,70(Miles de euros)-3,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
838,30(Miles de euros)-17,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
50.305,80(Miles de euros)45,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
5,80(Miles de euros)-96,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
896,00(Miles de euros)280,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
25.108,00(Miles de euros)45,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
8.780,70(Miles de euros)14,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
299,60(Miles de euros)-49,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
47,60(Miles de euros)487,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
5.908,30(Miles de euros)-3,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
8.689,70(Miles de euros)-18,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
286,00(Miles de euros)-5,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
12.376,60(Miles de euros)24,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
13.073,20(Miles de euros)1,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
2.442,40(Miles de euros)76,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
338,40(Miles de euros)-28,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.321,00(Miles de euros)61,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
241,10(Miles de euros)-52,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
2.276,40(Miles de euros)5,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
130.014,60(Miles de euros)2,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
239.770,60(Miles de euros)4,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
8.593,40(Miles de euros)27,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
31.479,20(Miles de euros)-10,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
876,10(Miles de euros)20,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
152,40(Miles de euros)4,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
7,60(Miles de euros)-80,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
53.134,40(Miles de euros)85,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
2.104,70(Miles de euros)8,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
2.267,00(Miles de euros)8,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
2.581,10(Miles de euros)54,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
48.620,30(Miles de euros)39,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
17.598,10(Miles de euros)35,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
2.879,60(Miles de euros)-2,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
0,00(Miles de euros)<2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
51.192,40(Miles de euros)0,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
242,60(Miles de euros)561,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
503,10(Miles de euros)18,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
483,50(Miles de euros)64,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
189,10(Miles de euros)-54,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.261,80(Miles de euros)-38,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
4.778,80(Miles de euros)-2,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
45.997,00(Miles de euros)20,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
77.658,00(Miles de euros)155,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
143,00(Miles de euros)423,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
464.309,30(Miles de euros)69,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
318,40(Miles de euros)40,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
2.655,20(Miles de euros)-87,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
2.689,50(Miles de euros)-2,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
905,50(Miles de euros)10,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1,10(Miles de euros)1.000,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
38,90(Miles de euros)745,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
19.293,20(Miles de euros)-18,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.145,80(Miles de euros)110,9% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
2.198,90(Miles de euros)15,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1,50(Miles de euros)-53,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
163.784,60(Miles de euros)6,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
14.531,20(Miles de euros)23,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
5.447,50(Miles de euros)27,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
91.896,20(Miles de euros)11,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
51.207,60(Miles de euros)46,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
20.996,70(Miles de euros)23,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.916.383,70(Miles de euros)28,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
159.290,90(Miles de euros)109,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
71.758,40(Miles de euros)19,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
22.939,50(Miles de euros)2,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
17.256,40(Miles de euros)-5,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
34.188,30(Miles de euros)34,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
425.379,30(Miles de euros)4,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
32.515,20(Miles de euros)-10,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
57.506,20(Miles de euros)75,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
2.581,10(Miles de euros)54,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
38,90(Miles de euros)745,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
127.749,30(Miles de euros)16,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
123.654,90(Miles de euros)80,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
467.425,90(Miles de euros)58,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
3.596,10(Miles de euros)0,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
22.638,00(Miles de euros)-13,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1,50(Miles de euros)-53,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
2.111,50(Miles de euros)19,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.941,30(Miles de euros)25,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
213.019,90(Miles de euros)13,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
2.311,80(Miles de euros)-41,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
236,30(Miles de euros)92,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.232,10(Miles de euros)3,9% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.300,80(Miles de euros)4,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
4.626,90(Miles de euros)24,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
681,50(Miles de euros)299,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
8.658,10(Miles de euros)-46,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
583,40(Miles de euros)-9,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
740,40(Miles de euros)-16,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
4.057,80(Miles de euros)37,9% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
3,80(Miles de euros)-90,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
25.984,20(Miles de euros)20,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
61.312,30(Miles de euros)33,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
717,40(Miles de euros)-31,9% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
75,70(Miles de euros)-60,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
685,40(Miles de euros)-8,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
377,50(Miles de euros)-23,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
369,50(Miles de euros)65,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.242,70(Miles de euros)-1,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
28.770,30(Miles de euros)189,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
0,30(Miles de euros)200,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
4.198,00(Miles de euros)22,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
16.570,70(Miles de euros)36,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
253.493,80(Miles de euros)22,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
11.353,20(Miles de euros)73,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
11.004,80(Miles de euros)12,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
2.448,70(Miles de euros)-45,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
2.876,20(Miles de euros)-12,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
2.988,70(Miles de euros)18,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.596,80(Miles de euros)-6,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
917,20(Miles de euros)-4,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.049,20(Miles de euros)24,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
0,20(Miles de euros)-94,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
81,60(Miles de euros)159,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
9.740,70(Miles de euros)4,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
29.898,90(Miles de euros)21,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
10.674,20(Miles de euros)23,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.213,00(Miles de euros)61,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
7.519,40(Miles de euros)12,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
57,60(Miles de euros)-70,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
12.070,20(Miles de euros)32,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
62,60(Miles de euros)-82,9% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
111,50(Miles de euros)105,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
736,30(Miles de euros)57,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
17.201,70(Miles de euros)37,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
553,50(Miles de euros)46,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
30,90(Miles de euros)137,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
9.567,30(Miles de euros)56,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
6.326,40(Miles de euros)-7,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
240,80(Miles de euros)28,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
12.359,70(Miles de euros)55,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
12.391,80(Miles de euros)0,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.426,90(Miles de euros)-38,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
368,70(Miles de euros)21,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.778,60(Miles de euros)9,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.944,70(Miles de euros)75,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
3.126,60(Miles de euros)-15,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
68.615,30(Miles de euros)45,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
85.379,60(Miles de euros)69,9% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
2.820,50(Miles de euros)-6,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
10.881,60(Miles de euros)16,9% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
480,00(Miles de euros)-20,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
610,10(Miles de euros)108,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
100,40(Miles de euros)115,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
2.039,20(Miles de euros)6,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.031,10(Miles de euros)94,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
3.055,20(Miles de euros)27,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
2.093,50(Miles de euros)52,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
70.562,90(Miles de euros)71,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
21.250,00(Miles de euros)47,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
3.520,20(Miles de euros)-8,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
165,00(Miles de euros)773,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
51.215,50(Miles de euros)65,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
59,30(Miles de euros)-52,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
347,70(Miles de euros)11,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.007,80(Miles de euros)-15,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.979,30(Miles de euros)27,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
4.100,20(Miles de euros)-22,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
5.295,50(Miles de euros)6,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
55.376,20(Miles de euros)27,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
38.883,60(Miles de euros)18,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
170,60(Miles de euros)590,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
464.786,30(Miles de euros)9,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
17,20(Miles de euros)-75,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
861,60(Miles de euros)21,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
6.759,90(Miles de euros)24,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
331,10(Miles de euros)3,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
11,60(Miles de euros)-72,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
67,00(Miles de euros)-39,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
13.619,60(Miles de euros)-13,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
988,50(Miles de euros)-15,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.524,70(Miles de euros)-38,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
35,70(Miles de euros)-34,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
219.620,90(Miles de euros)12,3% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
21.884,90(Miles de euros)-19,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
25.984,20(Miles de euros)20,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
93.551,10(Miles de euros)56,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
12.244,30(Miles de euros)28,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
908,30(Miles de euros)118,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.729.973,90(Miles de euros)21,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
274.262,40(Miles de euros)23,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
44.057,40(Miles de euros)11,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
40.573,20(Miles de euros)21,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
8.790,00(Miles de euros)14,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
18.491,50(Miles de euros)38,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
206.377,70(Miles de euros)44,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
12.072,10(Miles de euros)17,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
6.125,50(Miles de euros)26,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
2.093,50(Miles de euros)52,4% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
67,00(Miles de euros)-39,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
159.503,20(Miles de euros)53,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
94.259,80(Miles de euros)23,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
465.835,70(Miles de euros)9,1% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
7.102,70(Miles de euros)22,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
16.132,80(Miles de euros)-16,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
35,70(Miles de euros)-34,6% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
     Comercio exterior e intracomunitario
1.916.383,70(Miles de euros)28,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
74,89(Miles de euros)2,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.435.086,7(Miles de euros)31,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.202.084,5(Miles de euros)33,2% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
464.309,30(Miles de euros)69,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
1.729.973,90(Miles de euros)21,7% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
974.745,3(Miles de euros)22,9% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
890.699,5(Miles de euros)20,5% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
464.786,30(Miles de euros)9,0% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
110,8(Porcentaje)5,8% <2000 1> y <2018 7>IGEProvincial21-09-2018
     Comercio exterior e intracomunitario (anual)
2.228.905,1(Miles de euros)1,1% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
12.595.616,2(Miles de euros)6,3% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
2.674.347,2(Miles de euros)9,5% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
9.921.269,0(Miles de euros)5,4% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
6.854.923,4(Miles de euros)15,7% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
812.298,3(Miles de euros)64,7% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
6.042.625,2(Miles de euros)11,3% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
21.679.444,7(Miles de euros)8,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
13.241.534,8(Miles de euros)8,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
35,46(Porcentaje)39,2% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial21-09-2018
63,56(Porcentaje)17,1% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial21-09-2018
644.723,3(Miles de euros)7,0% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
5.853.425,8(Miles de euros)-4,8% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
2.309.032,1(Miles de euros)-3,5% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
3.544.393,7(Miles de euros)-5,5% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
10.686.085,6(Miles de euros)21,4% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
2.576.889,7(Miles de euros)52,1% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
8.109.195,9(Miles de euros)14,1% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
17.184.234,7(Miles de euros)10,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
8.935.537,1(Miles de euros)6,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
126,2(Porcentaje)-1,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
     Comercio exterior e intracomunitario por divisións CNAE
189.453,7(Miles de euros)-17,1% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
48.448,3(Miles de euros)-38,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
201.614,3(Miles de euros)27,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)-100,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
79.663,2(Miles de euros)94,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
6.080,2(Miles de euros)-51,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
81.552,5(Miles de euros)8,7% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
2.558.013,0(Miles de euros)10,1% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
67.076,5(Miles de euros)8,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
3.175,2(Miles de euros)6,4% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
546.333,2(Miles de euros)10,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
5.393.880,2(Miles de euros)10,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
592.696,4(Miles de euros)9,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
372.515,0(Miles de euros)11,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
303.491,4(Miles de euros)15,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
235,6(Miles de euros)-33,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
1.149.882,9(Miles de euros)65,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
854.560,5(Miles de euros)22,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
42.526,0(Miles de euros)7,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
263.011,9(Miles de euros)21,7% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
444.733,7(Miles de euros)2,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
1.081.724,1(Miles de euros)23,4% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
378.392,8(Miles de euros)7,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
141.192,9(Miles de euros)31,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
387.773,7(Miles de euros)-9,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
524.772,1(Miles de euros)0,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
4.883.686,1(Miles de euros)-7,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
478.501,2(Miles de euros)65,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
221.779,3(Miles de euros)17,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
65.012,8(Miles de euros)1,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,1(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
89.091,4(Miles de euros)-1,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
4.852,3(Miles de euros)61,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
289,5(Miles de euros)-20,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
10,5(Miles de euros)288,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,7(Miles de euros)-98,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
91,6(Miles de euros)-38,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
223.327,0(Miles de euros)19,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
21.679.444,7(Miles de euros)8,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
317.231,4(Miles de euros)-13,7% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
6.136,6(Miles de euros)-38,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
255.586,2(Miles de euros)1,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
316.519,4(Miles de euros)89,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
1.910.759,7(Miles de euros)41,1% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
145.826,8(Miles de euros)47,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
48.989,6(Miles de euros)-16,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
3.023.963,7(Miles de euros)14,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
26.088,3(Miles de euros)-26,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,1(Miles de euros)-90,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
506.236,6(Miles de euros)-4,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
1.320.944,1(Miles de euros)-19,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
127.850,8(Miles de euros)-3,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
103.298,2(Miles de euros)13,1% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
163.896,6(Miles de euros)-1,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
25,0(Miles de euros)-83,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
363.568,7(Miles de euros)89,1% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
541.876,6(Miles de euros)19,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
52.786,0(Miles de euros)-2,7% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
286.612,7(Miles de euros)25,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
71.934,1(Miles de euros)0,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
944.459,5(Miles de euros)9,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
285.568,3(Miles de euros)0,7% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
183.973,4(Miles de euros)16,7% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
193.452,7(Miles de euros)-6,1% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
556.783,6(Miles de euros)5,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
5.015.058,6(Miles de euros)10,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
34.703,7(Miles de euros)-62,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
148.635,8(Miles de euros)2,4% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
77.692,1(Miles de euros)-3,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
142.705,9(Miles de euros)56,4% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
4.226,5(Miles de euros)-14,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
739,5(Miles de euros)42,7% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
23,4(Miles de euros)7.700,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
5,7(Miles de euros)-91,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
831,8(Miles de euros)269,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
87,0(Miles de euros)-84,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
5.156,0(Miles de euros)35,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
17.184.234,7(Miles de euros)10,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
Sector exterior. Principales orígenes/destinos
     Comercio exterior con Alemaña
2.878,7(Miles de euros)25,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
845,2(Miles de euros)31,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
12.111,8(Miles de euros)71,1% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
5.729,5(Miles de euros)17,4% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
81.834,4(Miles de euros)10,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
1.615,5(Miles de euros)-32,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)-100,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
9.155,5(Miles de euros)2,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
471.470,6(Miles de euros)15,1% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
51.447,2(Miles de euros)9,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
5.094,6(Miles de euros)-14,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
50.753,5(Miles de euros)37,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
20,7(Miles de euros)218,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
42.407,2(Miles de euros)-3,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
2.067,3(Miles de euros)-23,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
36.852,4(Miles de euros)18,4% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
42.583,7(Miles de euros)-1,7% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
108.362,9(Miles de euros)24,1% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
13.202,6(Miles de euros)4,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
5.779,9(Miles de euros)98,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
18.012,2(Miles de euros)-85,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
75.101,2(Miles de euros)14,4% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
259.098,9(Miles de euros)-30,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
128,9(Miles de euros)-92,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
7.638,9(Miles de euros)-26,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
2.223,0(Miles de euros)-17,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
1.967,7(Miles de euros)223,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
57,7(Miles de euros)86,7% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
12,8(Miles de euros)-39,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)-100,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
1.308.454,5(Miles de euros)-6,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
5.406,1(Miles de euros)71,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
31,4(Miles de euros)5.133,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
570,0(Miles de euros)-27,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
479,9(Miles de euros)-86,1% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
685,0(Miles de euros)18,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
21.015,9(Miles de euros)-22,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
543,8(Miles de euros)22,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
18.912,1(Miles de euros)0,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
1.491,0(Miles de euros)-7,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
592,5(Miles de euros)-34,7% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
6.150,2(Miles de euros)15,1% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
38.453,0(Miles de euros)3,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
19,4(Miles de euros)-43,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
22.878,0(Miles de euros)1.914,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
86.085,9(Miles de euros)31,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
9.816,3(Miles de euros)229,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
36.918,7(Miles de euros)23,4% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
4.755,5(Miles de euros)24,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
66.922,0(Miles de euros)-18,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
17.582,3(Miles de euros)-15,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
28.284,8(Miles de euros)28,7% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
26.742,6(Miles de euros)-13,1% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
105.066,3(Miles de euros)5,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
79.292,2(Miles de euros)33,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
7.883,0(Miles de euros)-28,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
3.411,6(Miles de euros)-0,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
5.665,4(Miles de euros)-16,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018