SerieMediaMínimoMáximoMás antiguoMás reciente
Region Galicia. Indicador de confianza do consumidor (ICC) e as súas compoñentes (Índice)
Fuente: IGE (origen)     Rango datos disponibles entre: <2010 1> y <2018 3>     Frecuencia datos: Trimestral
-20,51-43,26
(2013 01)
-7,58
(2017 03)
-25,17
(2010 01)
-9,39
(2018 03)
12 Galicia (región): Relación de indicadores      
Valor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteÁmbitoActualiz.
Poboación e condicións sociais
     Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor
2.708.339(Habitantes)-0,4% <2004 1> y <2017 1>IGEMunicipal02-01-2018
1.304.392(Habitantes)-0,4% <2004 1> y <2017 1>IGEMunicipal02-01-2018
1.403.947(Habitantes)-0,3% <2004 1> y <2017 1>IGEMunicipal02-01-2018
     Demandas de emprego (paro rexistrado, altas, baixas) e colocacións 
72.301(Número)-9,1% <2005 5> y <2018 1>IGEMunicipal11-12-2018
98.068(Número)-7,8% <2005 5> y <2018 1>IGEMunicipal11-12-2018
170.369(Número)-8,4% <2005 5> y <2018 1>IGEMunicipal11-12-2018
     Enquisa de poboación activa (EPA)
646,7(Miles)-0,6% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
602,8(Miles)-0,2% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
1.249,4(Miles)-0,4% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
137,9(Miles)-3,7% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
447,4(Miles)3,5% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
432,1(Miles)3,9% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
879,5(Miles)3,7% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
469,3(Miles)0,1% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
614,7(Miles)-0,3% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
1.084,0(Miles)-0,2% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
44,0(Miles)-9,7% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
26,3(Miles)-11,2% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
70,2(Miles)-10,2% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
31,3(Miles)-6,0% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
22,8(Miles)-7,7% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
54,0(Miles)-6,9% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
63,1(Miles)2,4% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
4,4(Miles)-10,2% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
67,5(Miles)1,5% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
13,9(Porcentaje)-6,1% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
152,3(Miles)-4,0% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
15,2(Porcentaje)-6,9% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
121,2(Miles)-4,0% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
45,8(Miles)-6,9% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
167,0(Miles)-4,8% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
12,7(Miles)-17,5% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
3,5(Miles)-28,6% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
16,2(Miles)-19,8% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
346,4(Miles)5,7% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
445,3(Miles)4,9% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
791,7(Miles)5,3% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
574,7(Miles)1,8% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
521,8(Miles)2,7% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
1.096,5(Miles)2,2% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
2,8(Miles)-3,5% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
1,4(Miles)133,3% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
4,2(Miles)20,0% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
1,7(Miles)-22,7% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
1,2(Miles)140,0% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
2,9(Miles)7,4% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
4,3(Miles)4,9% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
0,2(Miles)-33,3% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
4,5(Miles)2,3% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
63,3(Miles)-33,9% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
5,9(Miles)1,7% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
4,6(Miles)-2,1% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
10,5(Miles)-0,9% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
1,1(Miles)57,1% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
0,2(Miles)100,0% <2010 1> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
1,3(Miles)62,5% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
31,2(Miles)-28,6% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
36,6(Miles)-22,5% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
67,8(Miles)-25,3% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
6,0(Miles)-37,5% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
9,1(Miles)-18,0% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
15,1(Miles)-27,1% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
21,7(Miles)7,4% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
28,9(Miles)-8,8% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
50,8(Miles)-2,1% <2009 3> y <2018 3>IGEGalicia25-10-2018
72,0(Miles)-16,5% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
81,0(Miles)-15,3% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
153,0(Miles)-15,8% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
1.116,0(Miles)-0,3% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
1.217,5(Miles)-0,2% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
2.333,4(Miles)-0,3% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
57,9(Porcentaje)-0,3% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
49,5(Porcentaje)0,0% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
53,5(Porcentaje)-0,2% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
69,1(Porcentaje)2,6% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
62,0(Porcentaje)3,3% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
65,5(Porcentaje)2,9% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
51,5(Porcentaje)2,2% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
42,9(Porcentaje)3,1% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
47,0(Porcentaje)2,6% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
23,8(Miles)-4,8% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
11,1(Porcentaje)-15,9% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
13,4(Porcentaje)-15,2% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
12,2(Porcentaje)-15,9% <2009 3> y <2018 3>IGEProvincial25-10-2018
     Afiliacións á Seguridade Social
211.161(Número)-1,3% <2011 1> y <2018 3>IGEMunicipal29-10-2018
7.151(Número)36,6% <2011 1> y <2018 3>IGEMunicipal29-10-2018
20.379(Número)-0,7% <2011 1> y <2018 3>IGEMunicipal29-10-2018
26.750(Número)-1,5% <2011 1> y <2018 3>IGEMunicipal29-10-2018
732.391(Número)3,4% <2011 1> y <2018 3>IGEMunicipal29-10-2018
997.832(Número)2,4% <2011 1> y <2018 3>IGEMunicipal29-10-2018
14,3(Porcentaje)-10,0% <2011 1> y <2018 3>Municipal29-10-2018
     Afiliacións á Seguridade Social (mensual)
11.963(Número)-0,4% <1990 1> y <2018 1>IGEProvincial16-11-2018
9.620(Número)-0,7% <1990 1> y <2018 1>IGEProvincial16-11-2018
5.327(Número)1,8% <2002 4> y <2018 1>IGEProvincial16-11-2018
3.847(Número)-0,5% <2002 4> y <2018 1>IGEProvincial16-11-2018
1.480(Número)8,5% <2002 4> y <2018 1>IGEProvincial16-11-2018
211.401(Número)-1,2% <2002 4> y <2018 1>IGEProvincial16-11-2018
124.188(Número)-1,4% <2002 4> y <2018 1>IGEProvincial16-11-2018
87.212(Número)-1,0% <2002 4> y <2018 1>IGEProvincial16-11-2018
21.583(Número)-0,5% <2002 4> y <2018 1>IGEProvincial16-11-2018
16.386(Número)-0,6% <2002 4> y <2018 1>IGEProvincial16-11-2018
5.197(Número)-0,2% <2002 4> y <2018 1>IGEProvincial16-11-2018
26.789(Número)-1,5% <2002 4> y <2018 1>IGEProvincial16-11-2018
557(Número)-8,1% <2002 4> y <2018 1>IGEProvincial16-11-2018
26.232(Número)-1,4% <2002 4> y <2018 1>IGEProvincial16-11-2018
740.655(Número)3,4% <2002 4> y <2018 1>IGEProvincial16-11-2018
375.942(Número)3,4% <2002 4> y <2018 1>IGEProvincial16-11-2018
364.711(Número)3,5% <2002 4> y <2018 1>IGEProvincial16-11-2018
1.005.755(Número)2,2% <2002 4> y <2018 1>IGEProvincial16-11-2018
60.648(Número)-1,0% <2011 1> y <2018 1>IGE16-11-2018
77.799(Número)3,2% <2011 1> y <2018 1>IGE16-11-2018
520.920(Número)2,1% <2002 4> y <2018 1>IGEProvincial16-11-2018
145.088(Número)2,1% <2011 1> y <2018 1>IGE16-11-2018
484.832(Número)2,3% <2002 4> y <2018 1>IGEProvincial16-11-2018
818(Número)-11,0% <2011 1> y <2018 1>IGE16-11-2018
721.402(Número)2,4% <2011 1> y <2018 1>IGE16-11-2018
     Contratos rexistrados segundo xénero e duración do contrato
2.551(Número)16,9% <2013 1> y <2018 1>IGEMunicipal05-12-2018
2.232(Número)11,7% <2013 1> y <2018 1>IGEMunicipal05-12-2018
4.783(Número)14,4% <2013 1> y <2018 1>IGEMunicipal05-12-2018
42.352(Número)1,0% <2013 1> y <2018 1>IGEMunicipal05-12-2018
41.557(Número)7,3% <2013 1> y <2018 1>IGEMunicipal05-12-2018
83.909(Número)4,0% <2013 1> y <2018 1>IGEMunicipal05-12-2018
39.801(Número)0,2% <2013 1> y <2018 1>IGEMunicipal05-12-2018
39.325(Número)7,1% <2013 1> y <2018 1>IGEMunicipal05-12-2018
79.126(Número)3,5% <2013 1> y <2018 1>IGEMunicipal05-12-2018
     Contratos rexistrados segundo modalidade
8.020(Número)21,3% <1999 1> y <2018 1>IGEProvincial14-12-2018
4.546(Número)16,9% <1999 1> y <2018 1>IGEProvincial14-12-2018
3.474(Número)27,6% <1999 1> y <2018 1>IGEProvincial14-12-2018
0(Número)<1999 1> y <2018 1>IGEProvincial14-12-2018
4.546(Número)16,9% <1999 1> y <2018 1>IGEProvincial14-12-2018
84.846(Número)6,9% <1999 1> y <2018 1>IGEProvincial14-12-2018
76.826(Número)5,5% <1999 1> y <2018 1>IGEProvincial14-12-2018
1.346(Número)365,7% <1999 1> y <2018 1>IGEProvincial14-12-2018
7.404(Número)6,0% <1999 1> y <2018 1>IGEProvincial14-12-2018
421(Número)-5,6% <1999 1> y <2018 1>IGEProvincial14-12-2018
41.529(Número)7,1% <1999 1> y <2018 1>IGEProvincial14-12-2018
24.780(Número)-4,8% <1999 1> y <2018 1>IGEProvincial14-12-2018
1.346(Número)365,7% <1999 1> y <2018 1>IGEProvincial14-12-2018
     Enquisa conxuntural aos fogares
8,56(Porcentaje)-10,3% <2010 1> y <2018 3>IGEGalicia02-10-2018
-9,39(Índice)-23,9% <2010 1> y <2018 3>IGEGalicia02-10-2018
2.007(Euros)4,0% <2007 1> y <2016 1>IGE29-12-2017
     Conflitividade laboral
17(Expedientes)-5,6% <2010 1> y <2018 1>IGE14-12-2018
0(Número)<2010 1> y <2018 1>IGE14-12-2018
33(Número)-8,3% <2010 1> y <2018 1>IGE14-12-2018
6(Número)-97,9% <2010 1> y <2018 1>IGE14-12-2018
0(Número)<2010 1> y <2018 1>IGE14-12-2018
307(Número)4,8% <2010 1> y <2018 1>IGE14-12-2018
346(Número)-43,9% <2010 1> y <2018 1>IGE14-12-2018
Estrutura produtiva
     Contas de produción e explotación. Total economía
59.112.180(Miles de euros)1,1% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
27.924.314(Miles de euros)6,0% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
1.919.045.061(Horas)1,2% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
1.113.888(Miles de euros)1,8% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
935.309(Miles de euros)1,8% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
112.712.965(Miles de euros)2,4% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
27,9(Euros)2,6% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
25.282.270(Miles de euros)1,9% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
47,17(Porcentaje)-1,9% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
53.600.785(Miles de euros)3,9% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
47,56(Porcentaje)1,4% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
     Contas de produción e explotación. Industria manufactureira
24.271.693(Miles de euros)0,5% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
3.490.325(Miles de euros)3,1% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
246.596.019(Horas)1,9% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
136.382(Miles de euros)3,0% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
121.737(Miles de euros)3,3% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
31.620.411(Miles de euros)1,2% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
29,8(Euros)1,4% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
3.811.084(Miles de euros)3,7% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
51,86(Porcentaje)0,3% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
7.348.718(Miles de euros)3,4% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
23,24(Porcentaje)2,2% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
     Contas de produción e explotación. Fabricación de vehículos e compoñentes
6.355.192(Miles de euros)4,9% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
26,18(Porcentaje)4,3% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
10,75(Porcentaje)3,7% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
739.812(Miles de euros)-8,3% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
21,20(Porcentaje)-11,0% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
29.926.783(Horas)4,9% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
12,14(Porcentaje)2,9% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
1,56(Porcentaje)3,6% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
16.372(Miles de euros)3,8% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
16.325(Miles de euros)3,8% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
13,41(Porcentaje)0,4% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
1,75(Porcentaje)1,9% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
12,00(Porcentaje)0,7% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
1,47(Porcentaje)1,9% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
7.621.818(Miles de euros)3,2% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
24,10(Porcentaje)2,0% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
6,76(Porcentaje)0,8% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
42,3(Euros)-8,8% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
520.239(Miles de euros)2,5% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
13,65(Porcentaje)-1,2% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
2,06(Porcentaje)0,6% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
41,07(Porcentaje)7,1% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
1.266.626(Miles de euros)-4,3% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
17,24(Porcentaje)-7,4% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
2,36(Porcentaje)-7,9% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
16,62(Porcentaje)-7,3% <2000 1> y <2016 1>IGEGalicia29-11-2018
487(Número)15,7% <2013 1> y <2018 1>IGEMunicipal19-11-2018
4.114(Número)1,2% <2013 1> y <2018 1>IGEMunicipal19-11-2018
32.877(Número)-20,0% <2003 1> y <2018 1>IGEGalicia12-12-2018
23.929(Número)-1,7% <2003 1> y <2018 1>IGEGalicia12-12-2018
8.948(Número)-46,6% <1995 1> y <2018 1>IGEGalicia12-12-2018
2(Número)-100,0% <2013 1> y <2018 1>IGEGalicia12-12-2018
28.814(Número)-17,9% <2013 1> y <2018 1>IGEGalicia12-12-2018
28.812(Número)105,3% <2013 1> y <2018 1>IGEGalicia12-12-2018
0(Número)-100,0% <2013 1> y <2018 1>IGEGalicia12-12-2018
3.918(Número)-34,1% <2013 1> y <2018 1>IGEGalicia12-12-2018
3.918(Número)40,1% <2013 1> y <2018 1>IGEGalicia12-12-2018
     Indicadores de servicios. Turismo
40,30(Porcentaje)-1,0% <1999 1> y <2018 1>IGEProvincial30-11-2018
760.631(Número)-6,1% <1999 1> y <2018 1>IGEProvincial30-11-2018
387.504(Número)-9,6% <1999 1> y <2018 1>IGEProvincial30-11-2018
     Servizos financeiros
8.971.624(Euros)-19,9% <2002 1> y <2015 1>IGEProvincial11-02-2016
8.018(Número)-10,4% <2002 1> y <2015 1>IGEProvincial11-02-2016
620.128.903(Euros)-5,6% <2002 1> y <2015 1>IGEProvincial11-02-2016
368.736(Número)-8,0% <2002 1> y <2015 1>IGEProvincial11-02-2016
39(Número)-2,5% <2005 1> y <2018 3>IGEProvincial06-11-2018
151.811(Miles de euros)20,4% <2003 1> y <2018 9>IGEProvincial30-11-2018
1.481(Número)2,6% <2003 1> y <2018 9>IGEProvincial30-11-2018
1,4(Porcentaje)-15,1% <2002 1> y <2015 1>IGEProvincial11-02-2016
0,0(Porcentaje)<> y <>IGEProvincial11-02-2016
     Directorio de empresas e unidades locais
42.194(Número)-2,0% <1999 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
3.943(Número)-6,2% <1999 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
271(Número)-4,6% <1999 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
2.217(Número)-3,2% <1999 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
101(Número)2,0% <1999 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
15.664(Número)-4,0% <1999 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
580(Número)-0,3% <1999 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
6.100(Número)-2,2% <1999 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
127.738(Número)-0,2% <1999 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
198.808(Número)-1,1% <1999 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
21.255(Número)5,3% <2000 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
23.523(Número)1,7% <2000 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
177.553(Número)-1,9% <2000 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
0(Número)<> y <>IGEMunicipal30-12-2015
-2.268(Número)23,1% <2000 1> y <2014 1>IGEMunicipal30-12-2015
     Clima empresarial
130,6(Índice)-0,5% <2013 1> y <2018 4>IGEGalicia10-10-2018
103,284(Índice 2010=100)-11,4% <2010 1> y <2017 1>IGEGalicia21-02-2018
     Índice de Producción Industrial (IPI) por destino económico dos bens
128,8(Índice 2015=100)5,9% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
141,6(Índice 2015=100)-12,6% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
128,1(Índice 2015=100)7,2% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
107,8(Índice 2015=100)7,7% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
125,1(Índice 2015=100)5,6% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
106,3(Índice 2015=100)5,9% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
116,5(Índice 2015=100)6,3% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
     Índice de Producción Industrial (IPI) por actividades da CNAE-09
0,0(Índice 2015=100)<> y <>IGEGalicia05-12-2018
0,0(Índice 2015=100)<> y <>IGEGalicia05-12-2018
166,2(Índice 2015=100)-6,8% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
0,0(Índice 2015=100)<> y <>IGEGalicia05-12-2018
98,6(Índice 2015=100)4,6% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
132,5(Índice 2015=100)23,9% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
176,4(Índice 2015=100)9,7% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
142,5(Índice 2015=100)-1,2% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
144,1(Índice 2015=100)-11,2% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
113,8(Índice 2015=100)-11,0% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
0,0(Índice 2015=100)<> y <>IGEGalicia05-12-2018
0,0(Índice 2015=100)<> y <>IGEGalicia05-12-2018
127,7(Índice 2015=100)7,1% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
91,1(Índice 2015=100)5,7% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
130,9(Índice 2015=100)72,1% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
135,6(Índice 2015=100)9,6% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
98,6(Índice 2015=100)4,6% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
119,7(Índice 2015=100)11,4% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
146,0(Índice 2015=100)13,9% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
0,0(Índice 2015=100)<> y <>IGEGalicia05-12-2018
111,4(Índice 2015=100)-9,9% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
122,6(Índice 2015=100)6,5% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
133,7(Índice 2015=100)9,3% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
108,6(Índice 2015=100)4,3% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
83,1(Índice 2015=100)27,6% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
105,2(Índice 2015=100)-0,8% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
83,1(Índice 2015=100)27,6% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
144,1(Índice 2015=100)23,7% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
103,3(Índice 2015=100)-6,3% <2002 1> y <2018 1>IGEGalicia05-12-2018
     Tráfico aéreo e marítimo
13.446(Kg)-78,4% <1980 1> y <2018 9>IGEGalicia01-06-2021
300.354(Kg)-12,6% <1980 1> y <2018 9>IGEGalicia25-10-2018
100.694(Número)2,7% <1980 1> y <2018 9>IGEGalicia01-06-2021
479.563(Número)5,3% <1980 1> y <2018 9>IGEGalicia25-10-2018
439(Número)-5,8% <1980 1> y <2018 1>IGEGalicia07-12-2018
3.534(Miles de t)13,3% <1980 1> y <2018 1>IGEGalicia07-12-2018
868(Miles de t)0,4% <1985 1> y <2018 1>IGEGalicia07-12-2018
753(Miles de t)2,6% <1985 1> y <2018 1>IGEGalicia07-12-2018
2.666(Miles de t)19,5% <1985 1> y <2018 1>IGEGalicia07-12-2018
2.543(Miles de t)22,1% <1985 1> y <2018 1>IGEGalicia07-12-2018
     Contas económicas anuais
4,70(% veb)-2,1% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
0,30(% veb)-25,0% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
13,30(% veb)-1,5% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
4,70(% veb)20,5% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
0,50(% veb)0,0% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
10,80(% veb)-6,1% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
11,10(% veb)-0,9% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
3,90(% veb)0,0% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
6,40(% veb)-3,0% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
2,60(% veb)0,0% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
3,70(% veb)0,0% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
9,60(% veb)9,1% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
3,10(% veb)0,0% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
2,10(% veb)0,0% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
6,60(% veb)-1,5% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
5,50(% veb)-3,5% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
7,10(% veb)0,0% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
2,00(% veb)17,7% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
1,00(% veb)0,0% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
1,10(% veb)10,0% <2000 1> y <2012 1>IGEGalicia28-08-2014
     Contas económicas trimestrais. Índices de volume encadeados
119,82(Índice 2010=100)3,7% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
90,26(Índice 2010=100)6,9% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
97,06(Índice 2010=100)2,0% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
99,14(Índice 2010=100)2,0% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
105,41(Índice 2010=100)2,1% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
95,38(Índice 2010=100)4,3% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
100,85(Índice 2010=100)1,4% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
0,00(Índice 2010=100)<> y <>IGEGalicia29-11-2018
108,82(Índice 2010=100)2,6% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
2,6(Porcentaje)2,6% <1996 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
0,6(Porcentaje)-33,3% <1995 2> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
113,41(Índice 2010=100)0,3% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
86,59(Índice 2010=100)6,9% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
111,42(Índice 2010=100)3,1% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
112,43(Índice 2010=100)2,3% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
     Contas económicas trimestrais. Prezos correntes
7.570.411(Miles de euros)2,3% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia29-11-2018
8.378.767(Miles de euros)5,7% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
2.706.425(Miles de euros)6,8% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
9.544.774(Miles de euros)4,2% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
12.869.616(Miles de euros)4,1% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
3.324.842(Miles de euros)3,8% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
7.927.431(Miles de euros)7,7% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
1.548.360(Miles de euros)5,4% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia29-11-2018
1.457.513(Miles de euros)4,4% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
16.027.377(Miles de euros)3,6% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
168.194(Miles de euros)0,0% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia29-11-2018
489.299(Miles de euros)25,9% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia29-11-2018
1.191.304(Miles de euros)9,6% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia29-11-2018
4.942.939(Miles de euros)2,5% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia29-11-2018
6.791.735(Miles de euros)5,0% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia29-11-2018
47,58(Porcentaje)-1,4% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia29-11-2018
9,73(Porcentaje)1,6% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia29-11-2018
42,69(Porcentaje)1,2% <1995 1> y <2018 2>IGEGalicia29-11-2018
756.573(Miles de euros)1,4% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
1.071.722(Miles de euros)5,8% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
14,05(Porcentaje)-0,4% <2000 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
2.047.378(Miles de euros)3,2% <2000 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
2.777.876(Miles de euros)6,1% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
9.963.694(Miles de euros)2,8% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
14.569.864(Miles de euros)3,6% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
     Contas económicas trimestrais. Emprego
29.671(Postos de traballo)-2,6% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
61.287(Postos de traballo)6,4% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
128.672(Postos de traballo)4,2% <2000 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
140.500(Postos de traballo)3,8% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
630.117(Postos de traballo)3,4% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
861.575(Postos de traballo)3,5% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
70.216(Postos de traballo)-5,3% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
72.616(Postos de traballo)4,6% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
142.184(Postos de traballo)3,2% <2000 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
154.159(Postos de traballo)2,9% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
715.808(Postos de traballo)1,8% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
1.012.799(Postos de traballo)1,6% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
1.164.435(Postos de traballo)1,2% <1995 1> y <2018 3>IGEGalicia29-11-2018
Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil
     Sociedades mercantís constituídas
13.656.896(Euros)71,4% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
13.656.896(Euros)71,4% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
304(Número)1,3% <2012 1> y <2018 1>IGEMunicipal05-12-2018
     Sociedades mercantís constituídas segundo actividade
6(Número)-14,3% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
1(Número)-75,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)-100,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
1(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
3(Número)0,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
2(Número)-33,3% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
1(Número)0,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
1(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)-100,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
2(Número)-50,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
1(Número)0,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
1(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
3(Número)0,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)-100,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)-100,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
2(Número)100,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
1(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
3(Número)50,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
1(Número)-50,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
1(Número)0,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
7(Número)133,3% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
1(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)-100,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
1(Número)0,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
21(Número)90,9% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
3(Número)-25,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
14(Número)-12,5% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
7(Número)16,7% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
22(Número)-47,6% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
38(Número)123,5% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
10(Número)-16,7% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
3(Número)50,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
1(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
4(Número)33,3% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
32(Número)6,7% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
1(Número)0,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)-100,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
2(Número)100,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
7(Número)75,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
3(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
2(Número)100,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
8(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
27(Número)3,9% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
4(Número)-69,2% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
12(Número)50,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
7(Número)-22,2% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)-100,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
3(Número)200,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
3(Número)50,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
2(Número)0,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)-100,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)-100,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
1(Número)-66,7% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
3(Número)-25,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
6(Número)-25,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
3(Número)-62,5% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
1(Número)0,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
1(Número)0,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
1(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
8(Número)33,3% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
5(Número)25,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
     Sociedades mercantís constituídas segundo grupo de actividade
7(Número)-36,4% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)-100,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
1(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
22(Número)-12,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
7(Número)133,3% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
2(Número)-33,3% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
38(Número)22,6% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
67(Número)3,1% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
14(Número)0,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
36(Número)9,1% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
10(Número)42,9% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
13(Número)1.200,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
27(Número)3,9% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
29(Número)-17,1% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
6(Número)-50,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
6(Número)-25,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
4(Número)-55,6% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
10(Número)42,9% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
5(Número)25,0% <2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
0(Número)<2012 1> y <2018 1>IGEProvincial05-12-2018
Sector exterior
     Comercio exterior e intracomunitario por áreas
85.742,7(Miles de euros)-28,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
31.506,8(Miles de euros)-48,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.563.191,1(Miles de euros)-1,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
28.531,6(Miles de euros)-14,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
16.169,3(Miles de euros)-63,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.341.211,7(Miles de euros)4,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.461.859,0(Miles de euros)4,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.487.253,3(Miles de euros)4,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.497.179,7(Miles de euros)4,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.213.513,3(Miles de euros)5,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
137.964,3(Miles de euros)-5,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
22.802,3(Miles de euros)-46,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.007.398,8(Miles de euros)3,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
134.938,3(Miles de euros)-8,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
43.408,9(Miles de euros)48,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
802.809,8(Miles de euros)-5,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
804.152,7(Miles de euros)-5,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
718.491,6(Miles de euros)-8,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
     Comercio exterior e intracomunitario por países
113.993,2(Miles de euros)7,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
4.827,2(Miles de euros)-87,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
11.573,2(Miles de euros)-18,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
74.964,7(Miles de euros)33,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
24.845,0(Miles de euros)35,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
4.346,3(Miles de euros)-21,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
16.962,4(Miles de euros)12,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
15.985,3(Miles de euros)13,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
3.830,9(Miles de euros)-3,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
9.926,4(Miles de euros)-16,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
896,1(Miles de euros)-61,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
14.469,4(Miles de euros)12,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
4.688,6(Miles de euros)17,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
338,3(Miles de euros)5,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
14.139,7(Miles de euros)136,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
5.375,7(Miles de euros)-10,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
22.064,7(Miles de euros)-64,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
3.041,0(Miles de euros)-19,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
8.392,2(Miles de euros)70,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
342.205,7(Miles de euros)-11,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
25.985,6(Miles de euros)-11,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
700,7(Miles de euros)41,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
7.517,9(Miles de euros)-23,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
18.022,0(Miles de euros)12,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
180.184,0(Miles de euros)8,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.841,9(Miles de euros)-7,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
2.921,7(Miles de euros)-33,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
3.133,5(Miles de euros)25,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.371,1(Miles de euros)-35,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
60.491,6(Miles de euros)-16,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
18.452,5(Miles de euros)-22,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
8.387,0(Miles de euros)38,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
144.987,5(Miles de euros)84,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.491,2(Miles de euros)-43,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
302,6(Miles de euros)-2,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
2.265,3(Miles de euros)-36,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
66.599,6(Miles de euros)-3,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
244.685,3(Miles de euros)-4,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
136.702,7(Miles de euros)11,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
14.007,7(Miles de euros)22,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
21.048,0(Miles de euros)-12,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
9.048,4(Miles de euros)-51,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.532,0(Miles de euros)-21,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
53,8(Miles de euros)-97,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.849.318,4(Miles de euros)-5,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
70.663,6(Miles de euros)10,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
21.635,3(Miles de euros)-42,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
7.373,5(Miles de euros)-24,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
20.059,1(Miles de euros)-15,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.111,9(Miles de euros)-77,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
8.727,6(Miles de euros)3,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
10.187,9(Miles de euros)6,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
68.537,8(Miles de euros)-1,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
0,0(Miles de euros)-100,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.343,0(Miles de euros)32,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
2.228,7(Miles de euros)-25,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
8.317,0(Miles de euros)43,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
24.073,7(Miles de euros)-17,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
2.986,2(Miles de euros)-68,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
14.741,0(Miles de euros)-0,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
558,8(Miles de euros)-4,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
35.611,9(Miles de euros)10,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
43,2(Miles de euros)-63,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
5.714,3(Miles de euros)11,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
400.436,3(Miles de euros)-0,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.206,7(Miles de euros)78,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
3.079,7(Miles de euros)-36,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
3.549,8(Miles de euros)241,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
2.548,8(Miles de euros)72,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
47.662,4(Miles de euros)-32,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
139,8(Miles de euros)-97,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
76,0(Miles de euros)-93,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
685,0(Miles de euros)-34,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1,0(Miles de euros)-9,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
46.122,9(Miles de euros)112,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
58.744,5(Miles de euros)66,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
2.945,3(Miles de euros)-16,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
17.152,7(Miles de euros)-21,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
125,5(Miles de euros)-84,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
0,0(Miles de euros)-100,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
10.779,2(Miles de euros)42,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
6.415,7(Miles de euros)8,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
127.328,7(Miles de euros)-19,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
22.915,3(Miles de euros)-12,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
9.520,9(Miles de euros)28,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
15.767,9(Miles de euros)177,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
9.103,9(Miles de euros)83,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
743.268,1(Miles de euros)-6,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
778.314,3(Miles de euros)-6,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
55,1(Miles de euros)1.736,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
11,3(Miles de euros)-26,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.536.410,2(Miles de euros)4,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
     Comercio exterior e intracomunitario por Grupos TARIC
6.535,50(Miles de euros)-33,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
14.758,20(Miles de euros)-15,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
116.950,70(Miles de euros)-5,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
10.314,50(Miles de euros)-16,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.091,90(Miles de euros)-5,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
795,40(Miles de euros)11,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
784,80(Miles de euros)-32,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
4.094,30(Miles de euros)-7,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
131,20(Miles de euros)1,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
274,20(Miles de euros)-9,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
779,50(Miles de euros)-9,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
58,70(Miles de euros)-41,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
7.137,00(Miles de euros)4,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
146,30(Miles de euros)114,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
5.178,60(Miles de euros)-12,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
56.536,90(Miles de euros)3,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
365,10(Miles de euros)-18,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
254,00(Miles de euros)-20,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.662,90(Miles de euros)2,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
284,10(Miles de euros)-43,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
620,30(Miles de euros)38,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
6.686,50(Miles de euros)-19,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
3.722,80(Miles de euros)-11,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
222,20(Miles de euros)-10,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
7.611,40(Miles de euros)-11,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
32.843,00(Miles de euros)6.898,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
201.679,10(Miles de euros)25,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
13.611,00(Miles de euros)2,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
5.064,40(Miles de euros)34,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
2.877,00(Miles de euros)-52,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
121,80(Miles de euros)-66,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
2.094,40(Miles de euros)5,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
10.710,00(Miles de euros)16,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
779,70(Miles de euros)64,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
207,90(Miles de euros)-38,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
8,60(Miles de euros)-83,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
11,20(Miles de euros)-11,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
35.512,10(Miles de euros)4,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
18.348,00(Miles de euros)-13,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
3.240,00(Miles de euros)6,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.923,10(Miles de euros)-31,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
14.308,90(Miles de euros)-15,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
981,90(Miles de euros)-20,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
35.866,00(Miles de euros)7,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
12,30(Miles de euros)-92,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
215,60(Miles de euros)28,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
17.625,40(Miles de euros)-3,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
9.330,30(Miles de euros)16,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.724,90(Miles de euros)450,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
37,60(Miles de euros)28,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
5.717,00(Miles de euros)-45,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
3.658,50(Miles de euros)-50,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
385,80(Miles de euros)131,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
14.525,60(Miles de euros)26,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
12.185,60(Miles de euros)-6,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
3.109,60(Miles de euros)149,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
398,50(Miles de euros)7,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
4.270,30(Miles de euros)247,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
466,00(Miles de euros)2,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.907,10(Miles de euros)43,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
158.637,10(Miles de euros)-22,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
256.582,60(Miles de euros)-18,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
4.769,30(Miles de euros)-24,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
41.520,40(Miles de euros)-14,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
2.040,60(Miles de euros)-17,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
176,30(Miles de euros)6,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
6,80(Miles de euros)-52,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
37.557,80(Miles de euros)29,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.363,80(Miles de euros)14,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
6.856,90(Miles de euros)161,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.448,30(Miles de euros)-17,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
41.538,00(Miles de euros)-26,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
19.234,40(Miles de euros)-3,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
2.516,00(Miles de euros)1,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
0,00(Miles de euros)<2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
56.166,70(Miles de euros)10,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
97,30(Miles de euros)166,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
319,70(Miles de euros)-14,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
461,80(Miles de euros)25,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
401,20(Miles de euros)392,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.184,00(Miles de euros)0,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
4.433,20(Miles de euros)-16,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
43.582,70(Miles de euros)-8,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
104.369,10(Miles de euros)157,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
25,90(Miles de euros)564,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
300.350,20(Miles de euros)-14,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
708,20(Miles de euros)59,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
629,50(Miles de euros)-99,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.081,70(Miles de euros)-34,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
919,30(Miles de euros)13,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
0,80(Miles de euros)-57,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
55,70(Miles de euros)384,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
29.863,30(Miles de euros)18,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.052,00(Miles de euros)8,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
4.022,80(Miles de euros)158,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
2,60(Miles de euros)-29,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
149.650,90(Miles de euros)-9,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
14.201,40(Miles de euros)-2,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
5.178,60(Miles de euros)-12,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
70.354,80(Miles de euros)-0,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
36.093,90(Miles de euros)6,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
22.587,30(Miles de euros)17,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.849.318,40(Miles de euros)-5,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
242.133,50(Miles de euros)43,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
70.998,10(Miles de euros)2,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
21.588,00(Miles de euros)-10,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
17.214,00(Miles de euros)-17,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
28.680,70(Miles de euros)7,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
466.650,50(Miles de euros)-18,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
43.744,10(Miles de euros)-14,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
45.778,50(Miles de euros)39,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.448,30(Miles de euros)-17,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
55,70(Miles de euros)384,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
126.352,20(Miles de euros)-7,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
147.951,80(Miles de euros)68,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
301.713,80(Miles de euros)-29,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
2.001,80(Miles de euros)-18,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
34.938,00(Miles de euros)25,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
2,60(Miles de euros)-29,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.323,60(Miles de euros)-18,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.465,20(Miles de euros)-20,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
185.742,40(Miles de euros)-9,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
2.378,70(Miles de euros)-17,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
145,60(Miles de euros)-7,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.346,90(Miles de euros)8,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
2.180,90(Miles de euros)31,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
4.859,20(Miles de euros)44,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
336,70(Miles de euros)-9,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
18.277,00(Miles de euros)6,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
499,40(Miles de euros)-11,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.514,50(Miles de euros)65,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
3.264,90(Miles de euros)5,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
9,30(Miles de euros)-41,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
14.790,30(Miles de euros)-37,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
47.259,10(Miles de euros)10,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
452,60(Miles de euros)-74,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
92,60(Miles de euros)-57,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
915,60(Miles de euros)60,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
884,10(Miles de euros)24,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
207,90(Miles de euros)26,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.421,90(Miles de euros)54,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
9.850,70(Miles de euros)15,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
0,00(Miles de euros)<2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
4.883,90(Miles de euros)-21,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
17.828,40(Miles de euros)29,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
283.270,40(Miles de euros)26,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
9.943,90(Miles de euros)129,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
10.987,50(Miles de euros)16,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
4.565,20(Miles de euros)-7,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
3.645,70(Miles de euros)2,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
2.171,50(Miles de euros)21,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
2.064,50(Miles de euros)31,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.093,40(Miles de euros)29,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.120,10(Miles de euros)41,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
18,50(Miles de euros)1.581,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
179,50(Miles de euros)120,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
10.294,00(Miles de euros)-18,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
24.515,70(Miles de euros)-9,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
7.083,10(Miles de euros)-29,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
710,60(Miles de euros)-16,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
6.894,40(Miles de euros)25,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
26,70(Miles de euros)-20,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
9.613,60(Miles de euros)7,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
167,00(Miles de euros)-17,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
37,60(Miles de euros)87,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
807,00(Miles de euros)95,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
14.712,70(Miles de euros)19,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
602,20(Miles de euros)18,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
35,30(Miles de euros)-61,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
318,80(Miles de euros)-96,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
3.716,40(Miles de euros)-22,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
37,90(Miles de euros)-66,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
2.960,00(Miles de euros)-73,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
2.993,50(Miles de euros)-72,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.211,30(Miles de euros)-22,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
616,70(Miles de euros)64,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.945,80(Miles de euros)39,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.891,10(Miles de euros)88,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.610,00(Miles de euros)-53,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
36.888,20(Miles de euros)-11,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
70.153,80(Miles de euros)65,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
3.461,30(Miles de euros)-3,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
10.281,50(Miles de euros)55,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
527,00(Miles de euros)25,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
457,70(Miles de euros)40,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
58,40(Miles de euros)32,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
3.071,80(Miles de euros)41,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
805,80(Miles de euros)4,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
2.272,40(Miles de euros)-38,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.082,30(Miles de euros)-56,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
60.774,20(Miles de euros)4,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
17.331,50(Miles de euros)22,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
3.845,80(Miles de euros)-2,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
452,00(Miles de euros)23,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
49.182,60(Miles de euros)53,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
59,80(Miles de euros)203,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
230,00(Miles de euros)-33,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
724,90(Miles de euros)88,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
671,40(Miles de euros)-55,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
4.685,40(Miles de euros)-27,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
4.693,80(Miles de euros)-10,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
54.461,00(Miles de euros)-13,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
42.502,40(Miles de euros)54,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
56,70(Miles de euros)-98,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
412.952,10(Miles de euros)-1,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
47,50(Miles de euros)-38,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
299,00(Miles de euros)-88,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
4.703,00(Miles de euros)-18,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
503,50(Miles de euros)24,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
8,10(Miles de euros)-46,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
9,80(Miles de euros)-82,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
11.595,00(Miles de euros)-20,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.263,80(Miles de euros)5,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.690,70(Miles de euros)-8,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
32,20(Miles de euros)666,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
191.055,40(Miles de euros)-9,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
32.288,80(Miles de euros)13,6% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
14.790,30(Miles de euros)-37,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
61.084,50(Miles de euros)9,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
9.818,20(Miles de euros)7,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
781,00(Miles de euros)215,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.536.410,20(Miles de euros)4,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
305.982,60(Miles de euros)25,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
46.083,80(Miles de euros)15,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
31.598,80(Miles de euros)-15,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
7.631,60(Miles de euros)19,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
16.121,90(Miles de euros)22,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
127.840,20(Miles de euros)-2,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
11.324,70(Miles de euros)52,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
6.150,00(Miles de euros)-6,9% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.082,30(Miles de euros)-56,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
9,80(Miles de euros)-82,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
142.651,40(Miles de euros)16,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
96.963,40(Miles de euros)7,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
413.355,30(Miles de euros)-2,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
5.214,50(Miles de euros)-15,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
14.549,50(Miles de euros)-17,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
32,20(Miles de euros)666,7% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
     Comercio exterior e intracomunitario
1.849.318,40(Miles de euros)-5,8% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
80,96(Miles de euros)10,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.497.179,7(Miles de euros)4,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.213.513,3(Miles de euros)5,3% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
300.350,20(Miles de euros)-14,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
1.536.410,20(Miles de euros)4,0% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
804.152,7(Miles de euros)-5,2% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
718.491,6(Miles de euros)-8,1% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
412.952,10(Miles de euros)-1,5% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
120,4(Porcentaje)-9,4% <2000 1> y <2018 9>IGEProvincial21-11-2018
     Comercio exterior e intracomunitario (anual)
2.228.905,1(Miles de euros)1,1% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
12.595.616,2(Miles de euros)6,3% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
2.674.347,2(Miles de euros)9,5% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
9.921.269,0(Miles de euros)5,4% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
6.854.923,4(Miles de euros)15,7% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
812.298,3(Miles de euros)64,7% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
6.042.625,2(Miles de euros)11,3% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
21.679.444,7(Miles de euros)8,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
13.241.534,8(Miles de euros)8,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
35,18(Porcentaje)38,1% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial21-11-2018
63,06(Porcentaje)16,2% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial21-11-2018
644.723,3(Miles de euros)7,0% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
5.853.425,8(Miles de euros)-4,8% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
2.309.032,1(Miles de euros)-3,5% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
3.544.393,7(Miles de euros)-5,5% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
10.686.085,6(Miles de euros)21,4% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
2.576.889,7(Miles de euros)52,1% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
8.109.195,9(Miles de euros)14,1% <2000 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
17.184.234,7(Miles de euros)10,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
8.935.537,1(Miles de euros)6,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
126,2(Porcentaje)-1,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
     Comercio exterior e intracomunitario por divisións CNAE
189.453,7(Miles de euros)-17,1% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
48.448,3(Miles de euros)-38,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
201.614,3(Miles de euros)27,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)-100,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
79.663,2(Miles de euros)94,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
6.080,2(Miles de euros)-51,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
81.552,5(Miles de euros)8,7% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
2.558.013,0(Miles de euros)10,1% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
67.076,5(Miles de euros)8,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
3.175,2(Miles de euros)6,4% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
546.333,2(Miles de euros)10,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
5.393.880,2(Miles de euros)10,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
592.696,4(Miles de euros)9,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
372.515,0(Miles de euros)11,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
303.491,4(Miles de euros)15,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
235,6(Miles de euros)-33,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
1.149.882,9(Miles de euros)65,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
854.560,5(Miles de euros)22,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
42.526,0(Miles de euros)7,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
263.011,9(Miles de euros)21,7% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
444.733,7(Miles de euros)2,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
1.081.724,1(Miles de euros)23,4% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
378.392,8(Miles de euros)7,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
141.192,9(Miles de euros)31,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
387.773,7(Miles de euros)-9,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
524.772,1(Miles de euros)0,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
4.883.686,1(Miles de euros)-7,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
478.501,2(Miles de euros)65,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
221.779,3(Miles de euros)17,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
65.012,8(Miles de euros)1,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,1(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
89.091,4(Miles de euros)-1,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
4.852,3(Miles de euros)61,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
289,5(Miles de euros)-20,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
10,5(Miles de euros)288,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,7(Miles de euros)-98,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
91,6(Miles de euros)-38,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
223.327,0(Miles de euros)19,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
21.679.444,7(Miles de euros)8,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
317.231,4(Miles de euros)-13,7% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
6.136,6(Miles de euros)-38,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
255.586,2(Miles de euros)1,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
316.519,4(Miles de euros)89,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
1.910.759,7(Miles de euros)41,1% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
145.826,8(Miles de euros)47,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
48.989,6(Miles de euros)-16,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
3.023.963,7(Miles de euros)14,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
26.088,3(Miles de euros)-26,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,1(Miles de euros)-90,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
506.236,6(Miles de euros)-4,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
1.320.944,1(Miles de euros)-19,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
127.850,8(Miles de euros)-3,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
103.298,2(Miles de euros)13,1% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
163.896,6(Miles de euros)-1,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
25,0(Miles de euros)-83,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
363.568,7(Miles de euros)89,1% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
541.876,6(Miles de euros)19,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
52.786,0(Miles de euros)-2,7% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
286.612,7(Miles de euros)25,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
71.934,1(Miles de euros)0,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
944.459,5(Miles de euros)9,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
285.568,3(Miles de euros)0,7% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
183.973,4(Miles de euros)16,7% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
193.452,7(Miles de euros)-6,1% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
556.783,6(Miles de euros)5,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
5.015.058,6(Miles de euros)10,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
34.703,7(Miles de euros)-62,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
148.635,8(Miles de euros)2,4% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
77.692,1(Miles de euros)-3,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
142.705,9(Miles de euros)56,4% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
4.226,5(Miles de euros)-14,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
739,5(Miles de euros)42,7% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
23,4(Miles de euros)7.700,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
5,7(Miles de euros)-91,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
831,8(Miles de euros)269,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
87,0(Miles de euros)-84,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
5.156,0(Miles de euros)35,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
17.184.234,7(Miles de euros)10,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
Sector exterior. Principales orígenes/destinos
     Comercio exterior con Alemaña
2.878,7(Miles de euros)25,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
845,2(Miles de euros)31,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
12.111,8(Miles de euros)71,1% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
5.729,5(Miles de euros)17,4% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
81.834,4(Miles de euros)10,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
1.615,5(Miles de euros)-32,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)-100,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
9.155,5(Miles de euros)2,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
471.470,6(Miles de euros)15,1% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
51.447,2(Miles de euros)9,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
5.094,6(Miles de euros)-14,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
50.753,5(Miles de euros)37,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
20,7(Miles de euros)218,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
42.407,2(Miles de euros)-3,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
2.067,3(Miles de euros)-23,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
36.852,4(Miles de euros)18,4% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
42.583,7(Miles de euros)-1,7% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
108.362,9(Miles de euros)24,1% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
13.202,6(Miles de euros)4,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
5.779,9(Miles de euros)98,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
18.012,2(Miles de euros)-85,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
75.101,2(Miles de euros)14,4% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
259.098,9(Miles de euros)-30,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
128,9(Miles de euros)-92,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
7.638,9(Miles de euros)-26,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
2.223,0(Miles de euros)-17,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
1.967,7(Miles de euros)223,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
57,7(Miles de euros)86,7% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
12,8(Miles de euros)-39,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)-100,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
1.308.454,5(Miles de euros)-6,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
5.406,1(Miles de euros)71,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
31,4(Miles de euros)5.133,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
570,0(Miles de euros)-27,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
479,9(Miles de euros)-86,1% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
685,0(Miles de euros)18,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
21.015,9(Miles de euros)-22,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
543,8(Miles de euros)22,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
18.912,1(Miles de euros)0,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
1.491,0(Miles de euros)-7,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
592,5(Miles de euros)-34,7% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
6.150,2(Miles de euros)15,1% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
38.453,0(Miles de euros)3,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
19,4(Miles de euros)-43,3% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
22.878,0(Miles de euros)1.914,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
86.085,9(Miles de euros)31,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
9.816,3(Miles de euros)229,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
36.918,7(Miles de euros)23,4% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
4.755,5(Miles de euros)24,2% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
66.922,0(Miles de euros)-18,8% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
17.582,3(Miles de euros)-15,9% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
28.284,8(Miles de euros)28,7% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
26.742,6(Miles de euros)-13,1% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
105.066,3(Miles de euros)5,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
79.292,2(Miles de euros)33,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
7.883,0(Miles de euros)-28,0% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
3.411,6(Miles de euros)-0,6% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
5.665,4(Miles de euros)-16,5% <2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018
0,0(Miles de euros)<2008 1> y <2017 1>IGEProvincial23-03-2018