Indicadores macroeconómicos
último dato
2019 (P)
2020 (P)
2021 (P)
2022 (P)
2022 3T
2022 4T
2023 1T
2023 2T
2023 3T
Galicia
109,8025
100,1125
105,3025
109,3450
112,6200
112,6200
114,1300
114,1400
113,7700
España
110,6810
98,3209
104,6166
110,6537
111,4835
112,0312
112,6575
113,1482
113,5061
último dato
2019
2020
2021
2022
Galicia
82,0
76,0
77,0
--
Espana
91,0
83,0
83,0
--
último dato
2019
2020
2021
2022
Galicia
0,98
1,09
0,00
--
España
1,25
1,41
1,43
--
UE27
2,22
2,30
2,26
--
último dato
2019 (P)
2020 (P)
2021 (P)
2022 (P)
2023 6
2023 7
2023 8
2023 9
2023 10
Galicia
163,2
180,3
163,4
146,2
129,0
127,4
127,7
130,6
133,3
España
3.148,8
3.709,8
3.565,2
2.962,8
2.688,8
2.677,9
2.702,7
2.722,5
2.759,4
último dato
2019 (S)
2020 (S)
2021 (S)
2022 (S)
2023 6
2023 7
2023 8
2023 9
2023 10
Galicia
1.069.537
728.139
886.709
790.966
69.071
70.572
59.927
66.528
61.248
España
1.876.018,4
1.328.588,4
1.615.363,3
1.525.861,9
1.492.803,0
1.431.383,0
1.088.831,0
1.392.205,0
1.396.514,0
último dato
2019 (P)
2020 (P)
2021 (P)
2022 (P)
2022 3T
2022 4T
2023 1T
2023 2T
2023 3T
Galicia
11,8
12,0
11,7
11,0
10,8
10,6
10,9
9,6
9,3
Espana
14,1
15,5
14,8
12,9
12,7
12,9
13,3
11,6
11,8
UE27
6,82
7,23
7,04
6,14
6,10
6,10
6,07
5,97
6,00
último dato
2019
2020
2021
2022
 
 
 
 
 
Galicia
--
--
--
--
España
--
--
--
--
último dato
2019
2020
2021
2022
 
 
 
 
 
Galicia
--
--
--
--
España
--
--
--
--
último dato
2019
2020
2021
2022
Galicia
0
--
--
--
--
último dato
2019 (P)
2020 (P)
2021 (P)
2022 (P)
2022 4T
2023 1T
2023 2T
2023 3T
2023 4T
Galicia
129,2
105,8
116,9
121,0
122,1
124,7
128,6
133,1
133,3
España
132,88
106,78
120,83
126,78
127,20
129,00
132,50
135,90
133,20
último dato
2019 (P)
2020 (P)
2021 (P)
2022 (P)
2022 3T
2022 4T
2023 1T
2023 2T
2023 3T
Galicia
-12,64
-37,09
-22,23
-20,30
-23,82
-24,53
-20,96
-12,05
-16,77
último dato
2019 (P)
2020 (P)
2021 (P)
2022 (P)
2022 3T
2022 4T
2023 1T
2023 2T
2023 3T
Galicia
5,54
7,53
7,61
5,95
5,26
6,25
7,69
8,92
8,07
Competitividad
último dato
2019
2020
2021
2022
Galicia
0,98
1,09
0,00
--
España
1,25
1,41
1,43
--
UE27
2,22
2,30
2,26
--
último dato
2019
2020
2021
2022
 
 
 
 
 
Galicia
--
--
--
--
España
--
--
--
--
último dato
2019
2020
2021
2022
 
 
 
 
 
Galicia
--
--
--
--
España
--
--
--
--
último dato
2019
2020
2021
2022
Galicia
0
--
--
--
--
Comercio exterior e Investimento extranxeiro direto

© Infoscod. Elaborado con datos disponibles a fecha 03/12/2023 a las 18:42:28
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión