Indicadores macroeconómicos
último dato
2020 (P)
2021 (P)
2022 (P)
2023 (P)
2023 1T
2023 2T
2023 3T
2023 4T
2024 1T
Galicia
100,1125
105,3025
109,3450
111,2100
114,0200
114,0200
113,6600
114,7200
116,2600
España
98,3209
104,6166
110,6537
113,4236
112,5274
113,1168
113,6502
114,4001
115,2331
último dato
2020
2021
2022
2023
Galicia
76,0
77,0
79,0
--
Espana
83,0
84,0
86,0
--
último dato
2020
2021
2022
2023
Galicia
1,09
1,10
0,00
--
España
1,41
1,41
1,44
--
UE27
2,30
2,27
2,24
--
último dato
2020 (P)
2021 (P)
2022 (P)
2023 (P)
2024 1
2024 2
2024 3
2024 4
2024 5
Galicia
180,3
163,4
146,2
134,5
131,1
130,6
129,0
126,3
122,0
España
3.709,8
3.565,2
2.962,8
2.766,9
2.767,9
2.760,4
2.727,0
2.666,5
2.607,9
último dato
2020 (S)
2021 (S)
2022 (S)
2023 (S)
2023 12
2024 1
2024 2
2024 3
2024 4
Galicia
728.139
886.709
790.966
--
45.878
50.021
46.939
47.578
53.004
España
1.328.588,4
1.615.363,3
1.525.861,9
1.287.017,1
1.116.153,0
1.185.600,0
1.137.407,0
1.123.488,0
1.267.440,0
último dato
2020 (P)
2021 (P)
2022 (P)
2023 (P)
2023 1T
2023 2T
2023 3T
2023 4T
2024 1T
Galicia
12,0
11,7
11,0
10,9
10,9
9,4
9,4
9,2
10,5
Espana
15,5
14,9
13,0
12,2
13,4
11,7
11,9
11,8
12,3
UE27
7,23
7,06
6,16
6,04
6,03
6,00
6,03
6,10
6,07
último dato
2020
2021
2022
2023
 
 
 
 
 
Galicia
--
--
--
--
España
--
--
--
--
último dato
2020
2021
2022
2023
 
 
 
 
 
Galicia
--
--
--
--
España
--
--
--
--
último dato
2020
2021
2022
2023
Galicia
0
--
--
--
--
último dato
2020 (P)
2021 (P)
2022 (P)
2023 (P)
2023 2T
2023 3T
2023 4T
2024 1T
2024 2T
Galicia
105,8
116,9
121,0
126,7
128,6
133,1
133,3
132,6
131,4
España
106,78
120,83
126,78
132,65
132,50
135,90
133,20
134,00
136,00
último dato
2020 (P)
2021 (P)
2022 (P)
2023 (P)
2023 1T
2023 2T
2023 3T
2023 4T
2024 1T
Galicia
-37,09
-22,23
-20,30
-20,96
-20,96
-12,05
-16,77
-22,92
-16,27
último dato
2020 (P)
2021 (P)
2022 (P)
2023 (P)
2023 1T
2023 2T
2023 3T
2023 4T
2024 1T
Galicia
7,53
7,61
5,95
7,69
7,69
8,92
8,07
9,93
9,91
Competitividad
último dato
2020
2021
2022
2023
Galicia
1,09
1,10
0,00
--
España
1,41
1,41
1,44
--
UE27
2,30
2,27
2,24
--
último dato
2020
2021
2022
2023
 
 
 
 
 
Galicia
--
--
--
--
España
--
--
--
--
último dato
2020
2021
2022
2023
 
 
 
 
 
Galicia
--
--
--
--
España
--
--
--
--
último dato
2020
2021
2022
2023
Galicia
0
--
--
--
--
Comercio exterior e Investimento extranxeiro direto

© Infoscod. Elaborado con datos disponibles a fecha 15/06/2024 a las 19:18:54
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión