15 A Coruña: Relación de indicadores      
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteámbitoActualiz.
Poboación e condicións sociais
     Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor
ige_589_01.119.180(Habitantes)0,0% <2004> y <2022>IGEMunicipal21-12-2022
ige_589_1536.587(Habitantes)0,0% <2004> y <2022>IGEMunicipal21-12-2022
ige_589_2582.593(Habitantes)0,0% <2004> y <2022>IGEMunicipal21-12-2022
ige_589_0_s125.578(Euros)9,0% <2004> y <2022>IGEMunicipal21-12-2022
     Demandas de emprego (paro rexistrado, altas, baixas) e colocacións 
ige_744_056.085(Número)0,0% <200505> y <202304>IGEMunicipal04-05-2023
ige_744_123.184(Número)0,0% <200505> y <202304>IGEMunicipal04-05-2023
ige_744_232.901(Número)0,0% <200505> y <202304>IGEMunicipal04-05-2023
     Enquisa de poboación activa (EPA)
ige_6372_0975,6(Miles)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
ige_6372_1464,1(Miles)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
ige_6372_2511,6(Miles)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
ige_6394_053,3(Porcentaje)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
ige_6394_157,3(Porcentaje)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
ige_6394_249,8(Porcentaje)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
ige_6433_0464,8(Miles)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
ige_6433_1238,2(Miles)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
ige_6433_2226,6(Miles)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
ige_6441_0383,7(Miles)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
ige_6441_1190,1(Miles)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
ige_6441_2193,7(Miles)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
ige_6486_010,7(Porcentaje)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
ige_6486_110,4(Porcentaje)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
ige_6486_211,0(Porcentaje)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
ige_6488_055,6(Miles)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
ige_6488_127,7(Miles)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
ige_6488_227,9(Miles)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
ige_6495_01.107,8(Miles)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
ige_6495_1487,3(Miles)1,5% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
ige_6495_2620,4(Miles)-1,2% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
ige_6438_047,0(Porcentaje)0,9% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
ige_6438_150,9(Porcentaje)-1,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
ige_6438_243,5(Porcentaje)2,8% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
ige_6518_217,1(Miles)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
ige_6372_11_0_s267,6(Porcentaje)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
ige_6372_11_1_s270,4(Porcentaje)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
ige_6372_11_2_s264,9(Porcentaje)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial27-04-2023
     Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral
ige_4556_0433.231(Número)0,0% <201104> y <202303>IGEMunicipal15-05-2023
ige_4556_1329.696(Número)0,0% <201104> y <202303>IGEMunicipal15-05-2023
ige_4556_283.194(Número)0,0% <201104> y <202303>IGEMunicipal15-05-2023
ige_4556_32.125(Número)0,0% <201104> y <202303>IGEMunicipal15-05-2023
ige_4556_47.841(Número)0,0% <201104> y <202303>IGEMunicipal15-05-2023
ige_4556_510.375(Número)0,0% <201104> y <202303>IGEMunicipal15-05-2023
ige_4556_0_s111,6(Porcentaje)0,0% <201104> y <202303>Municipal15-05-2023
     Afiliacións á Seguridade Social segundo réxime
ige_1588_6447.662(Número)0,0% <200204> y <202302>IGEProvincial09-03-2023
ige_1588_0346.109(Número)0,0% <200204> y <202302>IGEProvincial09-03-2023
ige_1588_22.136(Número)0,0% <200204> y <202302>IGEProvincial09-03-2023
ige_1588_483.572(Número)0,0% <200204> y <202302>IGEProvincial09-03-2023
ige_1588_55.339(Número)0,0% <200204> y <202302>IGEProvincial09-03-2023
ige_4885_0_102.331(Número)0,0% <199001> y <202302>IGEProvincial09-03-2023
ige_4885_0_93.008(Número)0,0% <199001> y <202302>IGEProvincial09-03-2023
ige_1588_310.506(Número)0,0% <200204> y <202302>IGEProvincial09-03-2023
ige_1588_0_1171.641(Número)0,0% <200204> y <202302>IGEProvincial09-03-2023
ige_1588_0_2174.468(Número)0,0% <200204> y <202302>IGEProvincial09-03-2023
ige_1588_2_11.513(Número)0,0% <200204> y <202302>IGEProvincial09-03-2023
ige_1588_2_2623(Número)0,0% <200204> y <202302>IGEProvincial09-03-2023
ige_1588_3_1279(Número)0,0% <200204> y <202302>IGEProvincial09-03-2023
ige_1588_3_210.227(Número)0,0% <200204> y <202302>IGEProvincial09-03-2023
ige_1588_4_148.849(Número)0,0% <200204> y <202302>IGEProvincial09-03-2023
ige_1588_4_234.723(Número)0,0% <200204> y <202302>IGEProvincial09-03-2023
ige_1588_5_14.225(Número)0,0% <200204> y <202302>IGEProvincial09-03-2023
ige_1588_5_21.114(Número)0,0% <200204> y <202302>IGEProvincial09-03-2023
ige_1588_6_1226.507(Número)0,0% <200204> y <202302>IGEProvincial09-03-2023
ige_1588_6_2221.155(Número)0,0% <200204> y <202302>IGEProvincial09-03-2023
     Contratos rexistrados segundo xénero e duración do contrato
ige_6148_0_024.191(Número)0,0% <201301> y <202305>IGEMunicipal02-06-2023
ige_6148_1_012.012(Número)0,0% <201301> y <202305>IGEMunicipal02-06-2023
ige_6148_2_012.179(Número)0,0% <201301> y <202305>IGEMunicipal02-06-2023
ige_6148_0_18.364(Número)0,0% <201301> y <202305>IGEMunicipal02-06-2023
ige_6148_1_14.510(Número)0,0% <201301> y <202305>IGEMunicipal02-06-2023
ige_6148_2_13.854(Número)0,0% <201301> y <202305>IGEMunicipal02-06-2023
ige_6148_0_215.827(Número)0,0% <201301> y <202305>IGEMunicipal02-06-2023
ige_6148_1_27.502(Número)0,0% <201301> y <202305>IGEMunicipal02-06-2023
ige_6148_2_28.325(Número)0,0% <201301> y <202305>IGEMunicipal02-06-2023
     Contratos rexistrados segundo modalidade
ige_308_s021.250(Número)0,0% <199901> y <202304>IGEProvincial15-05-2023
ige_308_s18.491(Número)0,0% <199901> y <202304>IGEProvincial15-05-2023
ige_308_s1_17.559(Número)0,0% <199901> y <202304>IGEProvincial15-05-2023
ige_308_07.559(Número)0,0% <199901> y <202304>IGEProvincial15-05-2023
ige_308_10(Número)0,0% <199901> y <202304>IGEProvincial15-05-2023
ige_308_11932(Número)0,0% <199901> y <202304>IGEProvincial15-05-2023
ige_308_s212.759(Número)0,0% <199901> y <202304>IGEProvincial15-05-2023
ige_308_20(Número)0,0% <199901> y <202304>IGEProvincial15-05-2023
ige_308_310.441(Número)0,0% <199901> y <202304>IGEProvincial15-05-2023
ige_308_42.142(Número)0,0% <199901> y <202304>IGEProvincial15-05-2023
ige_308_566(Número)0,0% <199901> y <202304>IGEProvincial15-05-2023
ige_308_655(Número)0,0% <199901> y <202304>IGEProvincial15-05-2023
ige_308_755(Número)0,0% <199901> y <202304>IGEProvincial15-05-2023
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión