15 A Coruña: Relación de indicadores
15 A Coruña: Relación de indicadores      
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteámbitoActualiz.
Poboación e condicións sociais
     Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor
ige_589_01.123.426(Habitantes)0,4% <2004> y <2023>IGEMunicipal03-01-2024
ige_589_1538.177(Habitantes)0,3% <2004> y <2023>IGEMunicipal03-01-2024
ige_589_2585.249(Habitantes)0,5% <2004> y <2023>IGEMunicipal03-01-2024
ige_589_0_s125.578(Euros)9,0% <2004> y <2022>IGEMunicipal03-01-2024
     Demandas de emprego (paro rexistrado, altas, baixas) e colocacións 
ige_744_051.867(Número)-9,2% <200505> y <202312>IGEMunicipal02-02-2024
ige_744_121.850(Número)-8,1% <200505> y <202312>IGEMunicipal02-02-2024
ige_744_230.017(Número)-10,0% <200505> y <202312>IGEMunicipal02-02-2024
     Enquisa de poboación activa (EPA)
ige_6372_0983,3(Miles)0,9% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6372_1467,3(Miles)0,7% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6372_2516,0(Miles)1,0% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6394_053,6(Porcentaje)0,9% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6394_157,8(Porcentaje)3,2% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6394_249,8(Porcentaje)-1,4% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6433_0482,5(Miles)3,7% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6433_1248,7(Miles)6,0% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6433_2233,8(Miles)1,3% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6441_0393,0(Miles)2,3% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6441_1194,1(Miles)3,7% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6441_2198,9(Miles)0,9% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6486_08,4(Porcentaje)-16,8% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6486_17,9(Porcentaje)-18,6% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6486_29,0(Porcentaje)-15,1% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6488_044,5(Miles)-14,9% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6488_121,4(Miles)-14,7% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6488_223,1(Miles)-15,1% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6495_01.107,8(Miles)0,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial26-01-2024
ige_6495_1487,3(Miles)1,5% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial26-01-2024
ige_6495_2620,4(Miles)-1,2% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial26-01-2024
ige_6438_047,0(Porcentaje)0,9% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial26-01-2024
ige_6438_150,9(Porcentaje)-1,0% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial26-01-2024
ige_6438_243,5(Porcentaje)2,8% <2009 3> y <2023 1>IGEProvincial26-01-2024
ige_6518_216,2(Miles)-6,4% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6372_11_0_s270,0(Porcentaje)4,3% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6372_11_1_s273,0(Porcentaje)6,2% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
ige_6372_11_2_s267,0(Porcentaje)2,3% <2009 3> y <2023 4>IGEProvincial26-01-2024
     Afiliacións á Seguridade Social en alta laboral
ige_4556_0437.706(Número)2,1% <201104> y <2023 1>IGEMunicipal15-02-2024
ige_4556_1335.492(Número)3,2% <201104> y <2023 1>IGEMunicipal15-02-2024
ige_4556_282.922(Número)-0,8% <201104> y <2023 1>IGEMunicipal15-02-2024
ige_4556_32.142(Número)4,4% <201104> y <2023 1>IGEMunicipal15-02-2024
ige_4556_47.055(Número)-9,2% <201104> y <2023 1>IGEMunicipal15-02-2024
ige_4556_510.095(Número)-2,1% <201104> y <2023 1>IGEMunicipal15-02-2024
ige_4556_0_s110,6(Porcentaje)-9,9% <201104> y <2023 1>Municipal15-02-2024
     Afiliacións á Seguridade Social segundo réxime
ige_1588_6455.452(Número)2,4% <200204> y <202401>IGEProvincial08-02-2024
ige_1588_0355.097(Número)3,4% <200204> y <202401>IGEProvincial08-02-2024
ige_1588_22.187(Número)3,6% <200204> y <202401>IGEProvincial08-02-2024
ige_1588_483.148(Número)-0,4% <200204> y <202401>IGEProvincial08-02-2024
ige_1588_54.889(Número)-6,8% <200204> y <202401>IGEProvincial08-02-2024
ige_4885_0_102.158(Número)-7,5% <199001> y <202401>IGEProvincial08-02-2024
ige_4885_0_92.731(Número)-6,2% <199001> y <202401>IGEProvincial08-02-2024
ige_1588_310.131(Número)-2,7% <200204> y <202401>IGEProvincial08-02-2024
ige_1588_0_1175.420(Número)3,0% <200204> y <202401>IGEProvincial08-02-2024
ige_1588_0_2179.677(Número)3,7% <200204> y <202401>IGEProvincial08-02-2024
ige_1588_2_11.570(Número)5,0% <200204> y <202401>IGEProvincial08-02-2024
ige_1588_2_2617(Número)0,0% <200204> y <202401>IGEProvincial08-02-2024
ige_1588_3_1272(Número)0,4% <200204> y <202401>IGEProvincial08-02-2024
ige_1588_3_29.859(Número)-2,8% <200204> y <202401>IGEProvincial08-02-2024
ige_1588_4_148.699(Número)-0,2% <200204> y <202401>IGEProvincial08-02-2024
ige_1588_4_234.449(Número)-0,7% <200204> y <202401>IGEProvincial08-02-2024
ige_1588_5_13.892(Número)-5,8% <200204> y <202401>IGEProvincial08-02-2024
ige_1588_5_2997(Número)-10,7% <200204> y <202401>IGEProvincial08-02-2024
ige_1588_6_1229.853(Número)2,2% <200204> y <202401>IGEProvincial08-02-2024
ige_1588_6_2225.599(Número)2,6% <200204> y <202401>IGEProvincial08-02-2024
     Contratos rexistrados segundo xénero e duración do contrato
ige_6148_0_018.715(Número)-12,4% <201301> y <202312>IGEMunicipal02-02-2024
ige_6148_1_08.865(Número)-14,2% <201301> y <202312>IGEMunicipal02-02-2024
ige_6148_2_09.850(Número)-10,8% <201301> y <202312>IGEMunicipal02-02-2024
ige_6148_0_15.095(Número)-11,7% <201301> y <202312>IGEMunicipal02-02-2024
ige_6148_1_12.693(Número)-10,0% <201301> y <202312>IGEMunicipal02-02-2024
ige_6148_2_12.402(Número)-13,6% <201301> y <202312>IGEMunicipal02-02-2024
ige_6148_0_213.620(Número)-12,7% <201301> y <202312>IGEMunicipal02-02-2024
ige_6148_1_26.172(Número)-15,9% <201301> y <202312>IGEMunicipal02-02-2024
ige_6148_2_27.448(Número)-9,8% <201301> y <202312>IGEMunicipal02-02-2024
     Contratos rexistrados segundo modalidade
ige_308_s019.888(Número)-9,9% <199901> y <202312>IGEProvincial13-02-2024
ige_308_s15.686(Número)-14,2% <199901> y <202312>IGEProvincial13-02-2024
ige_308_s1_14.858(Número)-12,7% <199901> y <202312>IGEProvincial13-02-2024
ige_308_04.858(Número)-12,7% <199901> y <202312>IGEProvincial13-02-2024
ige_308_10(Número)0,0% <199901> y <202312>IGEProvincial13-02-2024
ige_308_11828(Número)-22,3% <199901> y <202312>IGEProvincial13-02-2024
ige_308_s214.202(Número)-8,0% <199901> y <202312>IGEProvincial13-02-2024
ige_308_20(Número)0,0% <199901> y <202312>IGEProvincial13-02-2024
ige_308_311.333(Número)-11,7% <199901> y <202312>IGEProvincial13-02-2024
ige_308_41.997(Número)-10,0% <199901> y <202312>IGEProvincial13-02-2024
ige_308_564(Número)-54,0% <199901> y <202312>IGEProvincial13-02-2024
ige_308_6404(Número)233,9% <199901> y <202312>IGEProvincial13-02-2024
ige_308_7404(Número)233,9% <199901> y <202312>IGEProvincial13-02-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión