15 A Coruña: Relación de indicadores
15 A Coruña: Relación de indicadores      
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteámbitoActualiz.
Sector exterior
     Comercio exterior e intracomunitario por divisións CNAE
ige_9656_0_1208.913,1(Miles de euros)7,3% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_2112.191,1(Miles de euros)38,0% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_3285.632,1(Miles de euros)31,9% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_427.822,4(Miles de euros)2.021,3% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_549.449,8(Miles de euros)151,0% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_69.539,3(Miles de euros)-14,0% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_7119.442,8(Miles de euros)17,7% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_93.487.942,3(Miles de euros)16,7% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_10100.666,8(Miles de euros)16,2% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_113.192,4(Miles de euros)7,8% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_12782.792,3(Miles de euros)18,1% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_136.177.068,1(Miles de euros)38,0% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_14604.542,4(Miles de euros)27,1% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_15704.482,3(Miles de euros)34,5% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_16317.527,2(Miles de euros)-1,5% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_17323,8(Miles de euros)35,7% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_182.845.520,9(Miles de euros)236,9% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_191.177.646,1(Miles de euros)35,4% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_20109.725,7(Miles de euros)83,5% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_21371.059,9(Miles de euros)7,3% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_22573.226,5(Miles de euros)12,0% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_231.661.369,4(Miles de euros)13,2% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_24618.453,1(Miles de euros)72,6% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_25167.217,5(Miles de euros)14,8% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_26431.929,7(Miles de euros)5,5% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_27800.206,1(Miles de euros)41,3% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_286.960.899,0(Miles de euros)-1,3% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_29107.503,5(Miles de euros)-81,4% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_30250.830,9(Miles de euros)32,5% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_31144.307,1(Miles de euros)20,0% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_330,0(Miles de euros)<2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_910,3(Miles de euros)<2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_36140.594,8(Miles de euros)-6,7% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_5110.476,5(Miles de euros)30,7% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_52773,0(Miles de euros)876,0% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_630,2(Miles de euros)-99,1% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_6687,0(Miles de euros)80,5% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_79467,6(Miles de euros)35,9% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_800,0(Miles de euros)-100,0% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_900,0(Miles de euros)<2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_0_89529.152,1(Miles de euros)42,1% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_1629.087,4(Miles de euros)82,9% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_214.613,6(Miles de euros)17,6% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_3268.139,0(Miles de euros)-5,6% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_4218.346,8(Miles de euros)482,9% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_54.040.541,8(Miles de euros)101,6% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_6247.852,0(Miles de euros)56,6% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_765.875,5(Miles de euros)9,7% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_94.367.071,3(Miles de euros)28,5% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_1042.468,2(Miles de euros)45,0% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_1191,2(Miles de euros)1.500,0% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_12778.799,0(Miles de euros)32,0% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_132.620.280,6(Miles de euros)94,5% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_14240.709,0(Miles de euros)45,0% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_15171.057,1(Miles de euros)17,9% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_16265.596,7(Miles de euros)18,9% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_1783,7(Miles de euros)-22,6% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_181.133.549,0(Miles de euros)105,6% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_191.312.299,9(Miles de euros)84,9% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_2059.081,9(Miles de euros)-16,2% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_21313.365,9(Miles de euros)7,0% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_22146.998,5(Miles de euros)44,3% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_231.809.628,3(Miles de euros)26,9% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_24463.518,9(Miles de euros)20,0% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_25293.446,9(Miles de euros)-3,0% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_26882.576,3(Miles de euros)46,2% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_27911.070,1(Miles de euros)16,8% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_285.275.515,1(Miles de euros)-5,7% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_2946.669,2(Miles de euros)49,1% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_30198.688,2(Miles de euros)3,5% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_31140.599,0(Miles de euros)9,9% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_330,0(Miles de euros)<2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_910,0(Miles de euros)<2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_36206.487,3(Miles de euros)6,0% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_517.513,1(Miles de euros)40,9% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_52845,4(Miles de euros)-35,5% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_6351,3(Miles de euros)0,4% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_661,1(Miles de euros)-91,2% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_79515,2(Miles de euros)-34,6% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_8071,0(Miles de euros)-62,6% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_900,2(Miles de euros)-85,7% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
ige_9656_1_8916.604,0(Miles de euros)7,5% <2008 1> y <2022 1>IGEProvincial18-03-2024
Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión